Svenskarna är eniga: Återinför allmän värnplikt

Sedan 2010 är det inte längre en skyldighet att tjänstgöra i den svenska försvarsmakten, men om svenska folket får bestämma så ska reglerna återinföras. 

Hela 60 procent av de som deltog i YouGovs opinionsundersökning på uppdrag av Newsner ansåg att den allmänna värnplikten ska införas igen. Samma undersökning visar att en majoritet av deltagarna vill att värnplikten ska gälla för både kvinnor och män. 

1901 infördes allmän värnplikt i Sverige och kom att gälla i 109 år framöver. Under den tiden var det obligatoriskt för män med svenskt medborgarskap att tjänstgöra om landet hamnade i krig.

Under fredstider kunde män tvingas mönstra, gå grundutbildningar eller repetitionsutbildningar, men dessa bestämmelser slutade att gälla 2010 då man lät värnplikten vila. 

Sedan värnplikten slutade att tillämpas har diskussionen om ett återinförande snurrat i media ett flertal gånger. För lite mer än ett år sedan föreslog regeringen att den allmänna värnplikten ska återinföras 2019, och att de som är 17 år i år kan få börja fylla i frågeformulär inför mönstringen. 

Facebook/Försvarsmakten

Detta visade sig vara ett förslag som gillades av många svenskar. I en opinionsundersökning från Newsner utförd av YouGov fick 1 006 svenskar svara på frågan ”Tycker du att Sverige bör införa allmän värnplikt igen?”. Av dessa svarade 60 procent ”Ja”. Bland dessa var åldrar och kön blandade. Hälften av alla i den yngsta åldersgruppen, 18-34, tyckte att den skulle återinföras. Och 69 procent av alla som är 55 år och uppåt var positiva. 

Den allmänna värnplikten har innan sin vilande tid gällt för män, men YouGovs undersökning visar att 65 procent av de som deltog vill att värnplikten ska gälla även för kvinnor.

Majoriteten av de som röstade så var män, men statistiken visar att mer än hälften av alla kvinnor som svarade på frågan tyckte att den allmänna värnplikten ska gälla för båda könen. 

Endast en procent av alla som deltog i studien ansåg att värnplikten endast ska gälla för kvinnor.

Facebook/Försvarsmakten

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 20-22 januari 2017 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre.

Dela gärna om du håller med många andra om att värnplikten bör återinföras.