Tidiga tecken på autism: 7 signaler alla föräldrar borde känna till

Alla önskar att deras barn ska födas friska, glada och få ett så bekymmerslöst liv som möjligt. Men för alla familjer blir det tyvärr inte så.

Många sjukdomar eller funktionsnedsättningar märks av tidigt, kanske redan vid födseln, medan andra kan vara svåra att upptäcka.

En av dessa diagnoser är autism, ett neuropsykiatriskt tillstånd som innebär att man tolkar saker och ting annorlunda. Det kan vara svårt att ta in mycket information på en gång, och även att kommunicera med andra människor.

Pixabay

För att få en diagnos tittar man på två saker:

• Begränsningar i socialt samspel och kommunikation

• Begränsade upprepade beteenden, intressen och aktiviteter.

Båda dessa kriterier ska vara uppfyllda före tre års ålder för att en autismdiagnos ska kunna ställas skriver vårdguiden.

Enligt CDC (Center for Disease Control and Prevention) lider 1 av 68 barn av någon form av autismspektrumstörning, dock är diagnosen vanligare bland pojkar.

Diagnosen blir allt vanligare, antagligen eftersom att förståelsen kring den har ökat på senaste tiden.

Människor med autism lever ofta bra liv, men det är då viktigt att det blir förstådda från en tidig ålder och får den hjälp de behöver.

Att få hjälp i tid innebär att de kan lära sig att hantera olika sociala situationer så som stress och överstimulans.

Tecken på Autism hos bebisar:

Trots att tecken på autism kan komma vid olika tidpunkter i livet brukar det börja synas hos de flesta barn vid två-tre års ålder, men vissa kan visa tydliga tecken redan vid 18 månader.

Men kom ihåg att alla barn inte visar tydliga tecken, och vissa har indikatorer som inte alls är lika vanliga.

1. Reagerar inte på interaktion

Bebisar är av naturen sociala varelser, de älskar när föräldrar, syskon och andra människor interagerar med dem.

De observerar konstant andra och gillar att lyssna på bekanta ljud och se ansikten de känner igen. Bebisar med autism kan ha svårt att interagera och kanske inte reagerar alls när du försöker få ögonkontakt eller pratar med barnet.

Nationella institutet för mental hälsa i USA skriver att barn med autism har en tendens att titta och lyssna på människor mer sällan än andra barn.

2. Reagerar inte på namn

För de flesta bebisar dröjer det inte länge innan de börjar att reagera på sitt eget namn.

Om ditt barn inte reagerar på sitt namn när det fyller ett år kan det vara ett tecken på autism, skriver CDC.

3. Svagt intresse för andra människor

Barn vill alltid få uppmärksamhet från vuxna, och de söker även godkännande när de lär sig nya saker. Bebisar med autism är ofta ointresserade av andra människor. De kanske inte ler, försöker göra ljud eller söker ögonkontakt.

Om du märker tecken på detta och ditt barn har fyllt ett år rekommenderar CDC  att du nämner detta för din barnläkare.

4. Sent tal

När barn blir äldre brukar de försöka härma ljud som deras föräldrar gör, även om det inte kan forma riktiga ord förrän de är 1,5-2 år så brukar de ändå babbla mycket tidigare.

CDC förklarar att en person med autismspektrumstörning kan ha ett försenat språk. Om du tycker att ditt barn är sen i sin talutveckling kan det vara bra att prata din barnläkare.

Shutterstock

Tecken på autism hos små barn

När bebisar blir till små barn blir de mer sociala och pratar mer än när de var mindre. För barn med autism är det ofta i den här ålderns som det börjar märkas tydligare. Enligt CDC kan man vid två års ålder ganska säkert ställa en autismdiagnos. Trots detta diagnostiseras de flesta barn efter fyra års ålder.

1. Svårt att leka med andra barn

 CDC förklarar att små barn brukar gilla sociala lekar så som titt-ut. Men för ett barn med en autismspektrumstörning kan det vara mycket svårt att interagera med andra barn. Små barn leker ofta nära varandra och eller med varandra, om ditt barn undviker att leka men andra barn, och föredrar att leka själv eller inte förstår hur man leker med andra kan detta vara ett tecken på autism.

2. Imiterar inte vuxna

Barn brukar älska att imitera sina föräldrar, det är så de formar sitt eget beteende.

”Typsiak spädbarn är väldigt intresserade av världen och människor runt om kring dem. Vid ett års ålder brukar ett typiskt barn interagera med andra genom att titta dem i ögonen, härma ord och rörelser, och göra enkla gester så som att klappa i händerna eller vinka”, skriver CDC

Små barn med autism kan istället avskärma sig från andra och kanske varken ler eller vinkar tillbaka.

3. Söker tröst genom att lugna sig själv

Ett annat tecken på autism kan vara att bli väldigt upprörd över småsaker, och att inte söka tröst som andra barn gör.

Att leva med autism gör att man blir väldigt känslig för förändringar i omgivning och rutiner skriver National Institute of Mental Health.

Personer med autism kan också ha svårt att prata om sina problem eller beskriva vad de känner, de kan även ha svårt för beröring.

Istället för att söka tröst hos en vuxen kan ett barn med autism sitta på marken och ”gunga” överkroppen på att lugna sig själv.

Att leva med autism

Det finns mycket du kan göra för att underlätta vardagen för dig och ditt barn om du lever med ett barn med autism.

Om du vänder dig till vården kan du få hjälpa att göra en individuell plan som passar för din familj. Handlar det om ett litet barn är det viktigt att hela familjen är involverad.

Du kan alltid vända dig till Autism och Aspberger Förbundet om du har några frågor eller funderingar.

Shutterstock

Dela gärna artikeln med dina vänner och din familj på Facebook så att fler barn kan få hjälp i tid!