Totalförbudet mot mobiler hyllas av eleverna

Sedan mobilerna la beslag på vår dagliga uppmärksamhet har det diskuterats flitigt kring deras vara eller icke vara i skolmiljöer.

Den senaste flugan har varit att införa totalförbud mot mobiler i klassrummen under lektionstid – en trend som flera svenska skolor har hakat på.

Nu visar en ny undersökning att många elever uppskattar förbudet. Detta skriver SVT.

Principen är enkel: innan lektionen börjar samlas elevernas mobiltelefoner in till ett skåp eller en låda, där de sedan förvaras tills det är dags att gå hem. 

Förbudet har haft positiva effekter. En undersökning med 1 200 skolelever gjord av Novus, på uppdrag av Telenor, visar att sex av tio elever med totalt mobilförbud tycker att det fungerar bra. Detta rapporterar SVT.

– Man fokuserar mer på sitt skolarbete och vad man ska göra under lektionerna, säger femteklassaren Astrid Cyrus till SVT.

Förutom att eleverna upplever ökad arbetsro så har det också blivit en mer trivsam miljö i klassrummen.

– Det är mycket lugnare utan mobiler, eftersom det är svårt för människor att inte kolla mobilen hela tiden med sociala medier och sms, säger sjätteklassaren Anna Ghebreigziabher till SVT.

En skola som har infört förbud mot mobiler under lektionstid är Igelboda skola i Nacka. Läraren Catharina Rapp har märkt av stora förändringar.

– Barnen är sociala, umgås och lär känna varandra på ett helt annat sätt. De är mer aktiva på rasterna och leker mycket ute. Vi slipper också problemet med att elever exempelvis fotograferar varandra i kränkande situationer, säger hon till SVT.

Tycker du att totalförbud mot mobiler är rätt väg att gå för en lugnare skolmiljö? I så fall får du gärna dela vidare så fler skolor uppmuntras att haka på!

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna