Varning: Nu är vinterkräksjukan på väg

Hösten är här och vintern är snart över oss. Nu har de första rapporterna om fall av vinterkräksjukan kommit in.

Höstens första rapport från Folkhälsomyndigheten visar att antalet fall av calicivirus, som orsakar vinterkräksjukan, ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Det är dock flera laboratorier som ännu inte inkommit med någon statistik.

Även antalet sökningar på ”vinterkräksjuka” på sajten 1177 Vårdguiden ligger på en förväntat låg nivå.

– Det är såhär det brukar se ut i början. Enligt webbsökningskurvan som vi använder oss av för att titta på hur spridningen ser ut i samhället så har de tidigare säsongerna dragit i gång kring vecka 45-48, säger Lena Sundqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

Tidigare år har Sverige haft en mildare variant av sjukan. Så i år finns det farhågor om att en ny variant av viruset skulle orsaka en tuffare säsong.

Men det finns några enkla steg du och ta för att minska risken för att du eller din familj insjuknar.

  1. Det viktigaste rådet är att vara noga med handhygienen. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att ha tagit i föremål eller på ytor som kan ha smittämnen på sig.
  2. Stanna alltid hemma från jobbet, skolan eller förskolan vid kräkningar eller diarré.
  3. Städning och renhållning i hemmet är viktigt under och efter det att någon i familjen haft vinterkräksjuka. Man bör använda klorbaserade rengöringsmedel och tvätta textilier i minst 70 grader för att bli av med viruset.
  4. Barn ska vara pigga och kunna äta normalt utan att kräkas eller ha diarréer innan de återgår till barnomsorg.

Inkubationstiden är 12–48 timmar. Smittade personer kan sprida smitta under flera dygn efter att de har tillfrisknat. Smittrisken anses dock vara störst de närmaste dygnen efter man insjuknat.
Dela nu gärna vidare, så fler människor känner till detta och inte blir sjuka!