Varningen: föräldrar uppmanas vaccinera sina barn mot farliga smittan

På bara två månader har sju personer runt Stockholm insjuknat i den ovanliga smittsjukdomen mässling. Det höga antalet har gjort att smittskyddsläkare startat en utredning för att se om det rör sig om en större spridning av viruset.
– Vi fokuserar på de allra minsta. För dem kan det vara väldigt allvarligt att få mässling, säger Per Follin, smittskyddsläkare i Stockholm. 

Mässling är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna, men som ofta visar sig i form av utslag på hela kroppen. För små barn kan det vara både smärtsamt och farligt att drabbas av smittan, därför utreder smittskyddsläkare om det just nu pågår ett stort utbrott av smittan. 
– För att förhindra att fler smittas går vi också igenom vilka som är utsatta, och vad har de för skydd? Hinner man vaccinera eller ge annan behandling, som immunoglobulin? säger smittskyddsläkare Per Follin till SVT Nyheter

Hittills har sju fall av smittan rapporterats. Två vuxna och fem barn har insjuknat sedan januari, alla i Stockholmsområdet. Förutom att man just nu arbetar med att spåra spridningen uppmanar smittskyddsläkarna alla föräldrar att vaccinera sina barn mot viruset, då de kan leda till allvarliga följdinfektioner. 

Mässling är smärtsamt och kan leda till farliga infektioner, särskilt hos små barn. Dela gärna för att varna andra och uppmana dem att vaccinera sina barn så att smittan inte sprids.