Yulissa tränade sex timmar om dagen för att bli den första zumbainstruktören med Downs syndrom

Om du någon gång gjort något som fått dig att känna ”det är det här jag vill jobba med, det här brinner jag för”, så förstår du hur Yulissa kände när hon var på sin första zumba-lektion. Redan som 15-åring hade hon sin dröm klart för sig, hon ville bli zumbainstruktör och hennes Downs syndrom skulle inte få vara ett hinder.

När 24-åriga Yulissa var på sitt första zumbapass blev hon helt tagen. De glada rörelserna och de latinska rytmerna fick henne att känna glädje genom hela kroppen, och hon visste snabbt att det var zumba hon ville ägna sig åt. 

Yulissa ville bli instruktör och började snabbt att memorera rörelser för att sedan repetera dem. Under sin tonårstid ägnade hon i snitt sex timmar om dagen åt att öva, då hon var fast besluten om sitt mål.

Hon var en envis tjej som lyckades ta sig igenom utbildningen, trots sin diagnos. Det var dock inte förrän hon började leda klasser på egen hand som hon vågade blomstra, och blev därmed USA första zumbainstruktör med Downs syndrom, det berättar Physique TV

Idag är Yulissa 24 år och instruerar människor i zumba över hela Californien. Adam Ahonen, lärare på Service High School, säger att Yulissas vilja och prestation är en inspiration för alla med Downs Syndrom och autism. 

Yullisa har även hyllats av självaste Beto Perez, som är grundaren av zumba. 

Dela gärna för att inspirera andra att våga tro och satsa på sina drömmar.