Efter nätprotesterna: Nu slipper Bernt måla om ”det gula huset” i Skänninge.

Det omstridda gula huset i Skänninge får behålla sin unika färg. Det är efter att länstyrelsen i Östergötland har slagit upp beslutet som Mjölby kommun tog tidigare om att huset var tvunget att målas om. Det var bildkonstnären Bernth Uhno som målade om huset tidigare i år och väckta många upprörda känslor i Mjölby. När sedan kommunen bestämde att han var tvungen att måla om huset blev kontroversen rikskänd och flera röster höjdes för att Uhno skulle få ha sitt hus som han ville. – Det har legat som ett ok över mig sedan den 23 mars när kommunen tog beslutet. Jag måste passa på och tacka för allt stöd jag fått från människor i och utanför Skänninge under den här tiden, säger Bernth Uhno till SVT Nyheter Öst. Jag är tycker i alla fall att det var rätt av Länsstyrelsen att säga ifrån mot kommunen. Klart han ska få ha sitt hus hur han vill.      

Så här såg det ut när Uhno visade huset i våras.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut:

”Länsstyrelsen bedömer att det omfärgade huset, på grund av sin starka och tonade kulör, ger ett avvikande intryck mot den omgivande bebyggelsen i området. Det bedöms också i viss utsträckning påverka riksintresset negativt genom att husfärgen visuellt tar uppmärksamhet från det landskap med fornlämningsmiljöer i närområdet som utgör grunden för riksintresset. Den visuella påverkan bedöms dock inte vara sådan att den kan anses utgöra en påtaglig skada på riksintresset.”

Publicerad av Hemmaliv, gilla gärna: