9 symptom på stroke som kvinnor bör vara särskilt medvetna om

Cirka 30 000 svenskar drabbas av stroke varje år – det är en person var 17:e minut. 

Den allra vanligaste orsaken till stroke är att en blodpropp täpper till blodcirkulationen i ett område i hjärnan.

De traditionella symptomen som huvudvärk, smärtor i ansikte och lemmar, illamående, hicka, bröstsmärtor och andnöd är många metvetna om. 

Men forskning har också visat att kvinnor har en tendens att drabbas av icke traditionella symptom på stroke, något som också leder till en olikhet när det kommer till behandling. 

En felaktig diagnos kan äventyra en persons liv de första viktiga timmarna, så därför tycker jag det är extra viktigt att fler kan upptäcka dessa 9 symptom på stroke som speciellt alla kvinnor borde känna till!

Studier har också visat att det tar längre innan kvinnor söker sig till sjukhus efter stroke än män. Och när de väl kommit dit tar det längre tid för dem att tillfriskna än för män.

Shutterstock

Symtom på en stroke: 

Det finns flera varningssignaler för en stroke. Men vad många inte inser är att symtomen kan vara olika för kvinnor och män.

Å ena sidan finns det de klassiska tecknen på stroke, som är samma för båda könen. Å andra sidan finns det också specifika symtom på stroke som oftare förekommer hos kvinnor, men är inte alltid tas på allvar. 

Dessa är, enligt National Stroke Association:

  • Allmän matthet
  • Svimningar
  • Smärta
  • Andnöd
  • Hallucinationer
  • Illamående och kräkningar
  • Kramper
  • Depressioner
  • Hicka

”Det kan finnas biologiska orsaker till att stroke i samma del av hjärnan orsakar olika symptom hos män och kvinnor. Det kan också vara så att män och kvinnor beskriver sina symptom på olika sätt”, förklarar Lewis Morgenstern vid University of Michigan för TT

Naturligtvis finns alla de vanliga riskfaktorer för stroke även hos kvinnor, som till exempel fetma och rökning.

Kvinnor som använder hormonbaserade preventivmedel, är i de sista veckorna av graviditeten, eller som just har fött barn löper också en högre risk för stroke. Forskarna vet inte säkert om stress påverkar en eventuell stroke, men extrem stress kan göra det, enligt Andreas Terent, överläkare inom akutsjukvården och professor i strokemedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Shutterstock

Idag behandlas stroke lika för kvinnor som för män, men det kan förhoppningsvis bli en förändring på det området. 

Det behövs ännu mer forskning kring detta ämne, men genom att uppmärksamma dessa 9 tecken så hoppas jag att vi framtiden kan rädda ännu fler liv.

Tveka inte att dela vidare artikeln på Facebook med alla du känner och glöm inte att ta hand om varandra!