Brandmännen varnar – så skyddar du dig mot bränder i jul

Julen är en fantastisk högtid som bringar mycket glädje till dom allra flesta. Det pyntas mycket under jul och både adventsstakar, ljusslingor och levande ljus pryder hemmen.

Men för cirka 300 hushåll i Sverige kommer julen bli förödande.

Enligt Svenska brandskyddsföreningen är december den mest branddrabbade månaden.

Drygt 40% av alla bränder orsakade på grund av levande ljus inträffar i december, det är därför viktigt att vara extra försiktigt. Ingen vill få julen förstörd av en brand. Här kommer lite tips från Trygg Hansa hur du kan att skydda dig mot brand i jul.

* Lämna aldrig levande ljus, släck dom om du lämnar rummet.

Wikimedia

* Den som tänder ljusen har även ansvar för att släcka dom.

* Ställ inte levande ljus nära gardiner eller dylikt som snabbt kan fatta eld om det blåser till eller blir vinddrag.* Vattna granen, en torr gran brinner ned på bara några sekunder

* Mossa du köper i affären är behandlad mot brand, så plocka inte egen mossa, och spara den heller inte till nästa år.

* Tänd och släck advenststakar genom att använda knappen eller dra ut sladden, inte genom att skruva på lamporna.

Wikimedia

Här kan du se en video på hur snabbt ett rum kan bil övertänt om en ovattnad gran antänder, var försiktig och kolla alltid en extra gång att alla ljus är släckta så behöver inte olyckan vara framme.

Jag tänker alltid det händer inte mig, olyckan drabbar bara andra, men för 300 familjer kommer julen i år att bli förstörd.

 Dela detta med alla du känner så vi kan minska bränderna i jul!

Publicerad av Newsner