Prins Carl Philips viktiga tips till alla med dyslexi.

Efter att ha varit lite pappa-ledig i samband med prins Alexanders födsel börjar nu den nyblivne pappan, prins Carl Philip, att återgå mer och mer till sitt arbete. Under gårdagen deltog han vid konferensen ”Take Part – Human Perspectives on Inclusive Publishing” på Norra i Latin i Stockholm. Och när prins Carl Philip öppnade konferensen passade han på att tala om dyslexi och vilka utmaningar funktionsnedsättningen ställer på såväl barn som vuxna som lider av dyslexi. Han passade även på att bjuda på några tips till alla de som lider av läs- och skrivsvårigheter.

Prins Carl Philip är en av många som lider av dyslexi och han har flera gånger tidigare pratat om vad det innebär att lida av funktionsnedsättningen.

”Frågorna är inte enbart viktiga för mig utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige. Det handlar om alla elever som varje dag kämpar med bokstäver och siffror som ”hoppar runt” i skolböckerna. Om alla de som det skrattas åt när det blir fel. Och alla de som måste kämpa hårdare än sina kamrater för att nå samma skolresultat”, sa han bland annat i samband med en hearing om dyslexi förra året.

Kungahuset.se
Kungahuset.se

Och igår deltog prinsen vid en internationell konferens i Stockholm som handlar om just dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Där passade prinsen på att lyfta fram och hylla alla de människor som arbetar med att förenkla vardagen för personer med dyslexi.

”Tack vare många av er finns det lösningar. Stora framsteg har gjorts när det gäller läs- och skrivsvårigheter och tillgänglig information”, sa prinsen bland annat i sitt tal.

Och i en intervju med Expressen gav prins Carl Philip även några egna tips, utifrån sina egna erfarenheter, till personer som upptäcker att de har dyslexi och passade återigen på att lyfta fram vilka fantastiska hjälpmedel det idag finns för personer som lider av dyslexi.

– Dela upp i stycken, läsa långsammare och understryka. Det finns olika. Men det som finns nu, om det fanns när jag studerade på låg-, mellan- och högstadiet, så hade det varit fantastiskt bra.

Vill du ha fler artiklar om kungafamiljen i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.