Svenska folket är eniga: Behåll monarkin

Ska Sverige behålla eller avskaffa monarkin? det är en fråga som diskuterats i flera sammanhang, bland annat när flera riksdagsledamöter lämnade in en gemensam motion i oktober förra året, där de föreslog att man skulle avskaffa monarkin helt och hållet. Nu har svenska folket fått säga sitt. I en undersökning från YouGov på uppdrag av Newsner visade det sig att majoriteten var eniga: Behåll monarkin.

I Sverige är många stolta över vår kungafamilj som representerar landet och möter svenska folket. Men trots att monarkins traditioner sträcker sig över 1 000 år tillbaka i tiden så har frågan om att avskaffa monarkin tagits på tal ett flertal gånger. Bland annat i en motion från 2016 där Rasmus Ling (MP), Mia Sydow Mölleby (V), Maria Weimer (L), Mathias Sundin (L), Johanna Jönsson (C), Yasmine Larsson (S) och Hillevi Larsson (S) skrev under på att avskaffa monarkin helt och hållet. 

Foto: Håkan Lind, Kungahuset.se

Svenska folket är dock inte alls överens om detta. När opinionsundersökningsföretaget YouGov frågade 1 011 svenskar om de ville behålla monarkin svarade 55% ”ja”. Endast 15% hade ingen åsikt i frågan, och 31% ville inte att Sverige ska behålla monarkin. 

Bland de som deltog i undersökningen var 509 personer kvinnor och 502 personer män, av dessa skiljde sig inte åsikterna åt mellan könen. 57% av kvinnorna i undersökningen ville behålla monarkin, och 53% av männen ville detsamma. 

Foto: Peter Knutson, Kungahuset.se

Skillnaderna man kunde se var att majoriteten av ja-sägarna var 60 år eller äldre, och att de som bor i Norra mellersta Sverige var mer benägna att tycka om kungafamiljen.

Bland de som svarade nej var männen överrepresenterade, men ålder verkade inte ha något samband. 

Foto: Anna-Lena Ahlström, Kungahuset.se

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17-19 februari 2017 har sammanlagt 1 011 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre.

Vad tycker du? Ska Sverige behålla monarkin? Dela gärna om du håller med majoriteten av svenska folket om att monarkin ska vara kvar.