Så arbetar Newsner med kvalitet och trovärdighet

Newsner arbetar efter de pressetiska reglerna. Vi publicerar inte artiklar baserat på rykten eller obekräftade uppgifter och vi värnar om att låta så många sidor som möjligt komma till tals i vår rapportering. Vårt mål är att skapa Sveriges mest fängslande journalistisk, genom engagerande innehåll med fokus på trovärdighet och kvalitet.

Vårt arbete efter de pressetiska reglerna innebär att vi bland annat är försiktiga med namnpubliceringar och respekterar den personliga integriteten genom att inte framhäva personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning där detta saknar relevans för sammanhanget.

En öppen dialog

Newsner tror på en öppen, rak och tydlig dialog med våra läsare: I de fall där vi hänvisar till externa källor, som exempelvis andra medier eller forskning, strävar vi efter att alltid redovisa dessa källor fullständigt och tydligt.

Tyvärr händer det att vi gör fel. Vårt mål är då att alltid korrigera misstaget på ett tydligt och korrekt sätt – så snabbt som möjligt.

Om du upplever att någonting i vår rapportering är felaktigt, eller om du har andra synpunkter, kan du alltid kontakta våra kvalitetsredaktörer på: [email protected].