En äldre dam börjar dansa när hon hör musiken som spelas. Sekunder senare kan jag inte sluta le.

Om fem år beräknas Nya Zeeland ha fler personer som är över 65 år än barn. Det är ett växande problem som vi också ser i Sverige. 2013 konstaterade Statistiska centralbyrån att ”andelen 65 år och äldre har mer än fördubblats, medan andelen barn som är 10 år eller yngre nästan halverats.” Det medför frågor om vår äldrevård som vi tidigare inte har ställts inför. Det är i detta som det här klippet har sitt ursprung. Nya Zeeländska företaget Lifemark sponsrade denna så kallade flashmob med 80 personer som alla är mellan 65 och 96 år. De jobbar med villkor för pensionärer och vill visa på hur varje individ har sitt eget sätt. Sin egen livsstil. Jag tycker att klippet är en alldeles utmärkt illustration över hur vi alla måste förstå att livet inte tar slut efter pensionen och en påminnelse om att vi måste ta hand om våra äldre. Därför delar jag det här underbara klippet med er.