Den här snorklaren närmar sig en entonsval. Men plötsligt gör han en chockerande upptäckt.

Det krävdes väldigt mycket mod av Michael Fishbach och hans vänner för att simma fram till den här valen. Men belöningen vid 2:36 måste varit helt magisk.