Efter protesterna: Den omstridda skogen räddas.

Under sommaren och hösten 2012 fick Ojnareskogen på Gotland stort medialt utrymme. Anledningen var planerna på att öppna ett 170 hektar stort kalkbrott på platsen. Planerna ledde till kraftiga protester från bland annat fältbiologer och lokalbefolkning som ville stoppa exploateringen av området där flera rödlistade arter lever, däribland gotlandssnok, kungsörn, havsörn, nattskärra och ängshök.

Bildkälla

Ojnareskogen_parkering_01

Och efter flera års kamp ser det nu ut som att skogen räddas, skriver DN.
Enligt tidningens uppgifter får Miljöpartiet nu stöd av Socialdemokraterna i att ge området på norra delen av Gotland status som ett så kallat Natura 2000-område, en EU-klassificering för särskilt värdefull natur.

Regeringen väntas ta beslut i frågan senare i veckan eller möjligen i nästa vecka.
Om regeringen beslutar att klassa området som ett Natura 2000-område återstår processen i Mark- och miljööverdomstolen. Enligt uppgifter till DN väntas dock domstolen ta hänsyn till regeringens beslut.

Publicerad av En jämlik värld, gilla gärna