Lejon på jakt? Vänta bara. Du kan aldrig ana vad det här lejonet gör när det möter en liten buffel.

Det här känns in i själen. Lejonet börjar jaga den lilla buffelkalven och jag är säker på att det snart ska vara över. Men då visar det sig att lejonet bara vill leka med den lille.
Det bästa? Det är bara början, så stäng inte av!
Det som utspelar sig 03:15 är så fint att man inte kan göra annat än att le!