11 saker alla borde veta om missbruk.

Null

TV3:s nya program ”Min hemlighet” är en dramaserie om händelser som förändrade livet för alltid. Serien bygger på verkliga händelser från vanliga människors liv. Programmet har premiär 30 mars. (ANNONS från TV3)

1. Det är skillnad mellan missbruk och beroende.

Missbruk är inte en lika vanlig diagnos som beroende. Missbruk är konsekvenserna av användandet av exempelvis alkohol. Det kan vara att man missköter sitt arbete eller studier. Ett beroende är ett mycket svårare tillstånd än ett missbruk då det förutsätts att personen under en längre tid använt, exempelvis alkohol, i så pass stor omfattning att fysiska funktioner, beteende och socialt liv påverkas.
Källa: Netdoktor.

borrachooo

2. Det finns ingen stereotyp missbrukare.

En missbrukare kan se ut som du eller jag. Det kan handla om din läkare, din jurist, polisen runt hörnet eller läraren. Bara i USA finns 20 miljoner personer som har drog- och alkoholproblem. Vem som helst kan bli missbrukare, oavsett socioekonomisk bakgrund, etnicitet eller ålder.
Källa: be smart. be well.

crowd

3. Missbruk handlar inte bara om alkohol och narkotika.

När man pratar om missbruk tänker man i första hand på alkohol och
narkotika. Men det finns många olika typer av missbruk, det kan handla om allt från spel, mat, sex, makt- och läkemedelsmissbruk.
Källa: 1177, Vårdguiden.

4. Man utvecklar beroende på grund av belöningssystemet.

Vi utvecklar beroende på grund av hjärnans belöningssystem, samma system finns hos djur. Om man exempelvis dricker alkohol och får positiva känslor av det, vill man göra det igen. Efter några gånger skapas ett sug efter mer. Och om man inte dricker får man abstinens. Till slut blir det svårt att klara sig utan alkohol och man kan inte längre styra själv över drickandet.
Källa: Umo.

tjejer-dricker-

5. En halv miljon svenskar missbrukar eller är beroende av alkohol.

Visste du att nästan en halv miljon svenskar missbrukar eller är beroende av alkohol, gällande narkotika ligger siffran på 55 0000. Det visar en rapport från STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, från förra året. I undersökningen svarade runt 90 procent av männen och 87 procent av kvinnorna mellan 17 och 84 år att de hade druckit alkohol de senaste 12 månaderna.
Källa: Accent.

sweden

6. Alkoholmissbruk och narkotikamissbruk är vanligare bland män.

Enligt en rapport från STAD från förra året är 5,9 procent av den svenska befolkningen, eller 446 000 personer, alkoholmissbrukare. Bland män är missbruk och beroende mycket vanligare (7,6 procent) än bland kvinnor (4,3 procent).
Och tre procent av svenskarna har använt narkotika de senaste tolv månaderna. Siffran för män är 4 procent jämfört med siffran för kvinnor, 2 procent.
Källa. Accent.

narkotika

7. Flera faktorer kan motverka missbruk.

Flera faktorer kan skydda barn och ungdomar från att bli missbrukare. Här är några exempel: att ha en vuxen som en bra förebild, som en förälder eller en lärare, att ha en stark och öppen relation till sin familj, att ha framtidsplaner och att träna. Men givetvis garanterar inte dessa faktorer att personen inte hamnar snett och blir missbrukare.
Källa: C.Health.

8. Missbruk är en hjärnsjukdom.

Det är viktigt att ha i åtanke att missbruk är en hjärnsjukdom, precis som astma är en lungsjukdom och hjärtsjukdomar är sjukdomar i hjärtat.
Källa: be smart.be well.

brain

9. De flesta alkoholmissbrukare får återfall.

De flesta alkoholmissbrukarna kommer att få ett återfall under den första behandlingsfasen. Så man brukar rekommendera att inte vara ensam när man får behandling, den som är i grupp kan enklare stå emot än den som är ensam.
Källa: Spiritual Survivor.

10. Tonårsanvändare har större benägenhet att bli missbrukare när de blir äldre.

Desto yngre personen är när den börjar använda alkohol eller narkotika, desto större risk att den blir missbrukare i vuxen ålder. 90 procent av alla äldre som är missbrukare började redan som unga, enligt Steve Paiserp, vd på Partnership på Drugfree.org.
Källa: be smart. be well.

mucho-alcohol

11. Sexmissbrukarens hjärna liknar drogmissbrukarens.

En studie vid universitetet i Cambridge visar att en sexmissbrukares hjärna liknar en drogmissbrukares. I studien fick 19 män med sexmissbruk titta på porrfilm samtidigt som deras hjärnor röntgades. Resultatet visade att samma delar av belöningssystemet i hjärnan aktiverades som när en missbrukare tar sin drog.
Källa: Sexmissbruk.

sex

TV3:s nya program ”Min hemlighet” är en dramaserie om händelser som förändrade livet för alltid. Serien bygger på verkliga händelser från vanliga människors liv. Programmet har premiär 30 mars. (ANNONS från TV3)