7 dolda faror med cannabis som dagens unga inte känner till

Cannabis är den vanligaste narkotikan i Sverige.

Men många unga, och vuxna för den delen, har ofta en felaktig bild av drogen.

Det finns många myter – speciellt att cannabis inte skulle vara beroendeframkallande eller särskilt skadligt.

Det är två myter som du direkt kan slänga ut genom fönstret.

Cannabis är egentligen ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja. Drogen innehåller ämnet THC, delta-9-tetrahydrocannabino, som påverkar ditt psyke.

THC frigör dopamin i hjärnan, som ger en harmonisk upplevelse och under ruset förstärks också sinnesintrycket.

Men bieffekterna är många.

Cannabis påverkar koncentrationen och försämrar minnet och inlärningsförmågan. Cannabis kan även leda till ångest och panikkänslor.

Unga människors hjärnor är extra känsliga för cannabis, då hjärnans biologiska mognad fortsätter upp till 25-årsåldern.

Om man som ung börjar röka cannabis tidigt finns det risker för att man sänker sin IQ i vuxen ålder.

Här 7 faror med cannabis som alla unga borde känna till:  

1

Regelbundet cannabisbruk kan hämma den psykiska utvecklingen och därmed påverka personligheten. Det beror bland annat på att drogens effekter gör att man blir sämre på att reflektera över sig själv, sina åsikter och sina tankar och på att medvetet förändra sina tankesätt.

Cannabisbruk påverkar hjärnans funktioner. Minnet samt koncentrationsoch inlärningsförmågan försämras.

3

Tidigt och frekvent bruk av cannabis ökar risken för psykotiska sjukdomar, till exempel schizofreni, framförallt bland personer som har psykiska problem eller anlag för psykisk sjukdom.

4

På grund utav att cannabis påverkar de psykomotoriska funktionerna och uppmärksamheten så ökar risken för trafikolyckor. Flera studier har visat på en fördubblad risk att vara med i allvarliga trafikolyckor. Risken ökar ännu mer om man samtidigt har druckit alkohol. Olycksrisken är alltså större för kombinationen cannabis och alkohol, än den enskilda risken för cannabis respektive alkohol.

5

Cannabisbruk under graviditet kan orsaka fosterskador samt en lägre födelsevikt hos nyfödda.

6

Frekvent cannabisrökning ger en ökad risk för kronisk bronkit och andra allvarliga sjukdomar i luftvägarna.

7

Vid regelbundet bruk av cannabis finns en risk för att utveckla ett beroende. Detta gör ungefär var tionde av de som börjar använda drogen. För de som börjar i tidiga tonåren är risken högre, där ungefär var sjätte utvecklar ett beroende.

Källor: Informationen kommer från folkhalsomyndigheten.se

Nu tycker jag att vi hjälps åt att dela – så fler unga lär sig om farorna med cannabis! 

Publicerad av Stoppa Brotten. Gilla för att få flera nyheter, filmer och bilder!