Beskedet: TV-licensen tas bort – så mycket får du betala med nya skatten

Nu är det presenterat – TV-licensen ser ut att skrotas och ersättas av en ny skatt som ska finansiera public service i framtiden.

– Det är en specialdestinerad skatt, som är öronmärkt för public service, bara för det ändamålet, säger public service-kommitténs ordförande Sture Nordh till SVT.

Så här mycket kommer du få betala för SVT, Sveriges Radio och UR:s tjänster i framtiden.

På måndagen kom beskedet från public service-kommittén. De menar att public service, där Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion ingår, i framtiden ska finansieras med en skatt.

Skatten kommer vara obligatorisk för alla över 18 år med en viss nivå av inkomst. I dag ligger avgiften på 2 340 kronor för SVT, Sveriges Radio och UR, och den avgiften betalas av alla hushåll som har en tv-mottagare.

Enligt det nya förslaget ska varje skattebetalare nu i stället betala högst 1 308 kronor per år från 2019. Alltså ungefär hälften så mycket som ett hushåll betalar via TV-licensen i dag. Hushåll som har fler än två personer över 18 år med inkomst kan dock få betala mer i avgift än i dag.

Enligt Sture Nordh kommer det nya systemet inte innebära mer pengar till public service-bolagen. Kommittén menar också att Radiotjänst, som tidigare hanterat radio- och tv-avgiften, bör avvecklas.

– Det vi föreslår är en individuell public service-avgift, säger Sture Nordh på en pressträff.

Pixabay

Nu ska kommitténs förslag ska ut på remiss, och kulturministern är förhoppningsfull.

– Det är en enig kommitté så det finns goda förutsättningar för att med att arbeta vidare med de här förslagen, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) till SVT.

Flickr

Bakgrunden till förslaget är att TV-licensen varit bunden till innehavet av just en tv-apparat – och att ”skolandet” från avgiften ökat de senaste åren.

– I dag vill man konsumera när man vill och hur man vill. Man har inte heller en traditionell tv, säger Sture Nordh och konstaterar att det nuvarande systemet inte är anpassat till dagens medieanvändning, säger Nordh till Expressen.

Wikimedia

Kommittén består av representanter från alla riksdagspartier och presenterar också flera förslag för hur SVT, SR och UR kan stärka oberoendet från politiken.

– Det här har varit en central fråga för oss i utredningen från dag ett. Finns det någon fråga som har fått så stort fokus så är det just oberoendefrågorna, säger Ida Karkiainen (S) enligt SVT.

Nu tyder allt på att den nya skatten klubbas igenom. Alice Bah Kuhnke igen till SVT:

– Public service är så viktiga för vår demokrati att man inte kan byta fot var fjärde år när man eventuellt byter regering. Därför är det bra att vi har en enig kommitté som står bakom det här förslaget.

Vad tycker du om detta? Skriv gärna en kommentar.