De lägger ned mobiltelefonerna på bordet. Men en sekund senare… Alla borde kunna hjälpa de papperslösa så här.

Som papperslös i Sverige bor man i landet utan att ännu fått tillstånd. Detta innebär ett liv i ovisshet och ofta rör det sig om människor som flytt från krigsdrabbade länder för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Organisationen Läkare i Världen är nu oroliga att dessa utsatta människor nekas sjukvård helt felaktigt.

De visar sig att man som papperslös blir orättvist behandlad om man skulle bli sjuk. För ett år sedan kom en lag som skulle göra det lättare för papperslösa att få subventionerad vård i Sverige, men enligt organisationen Läkare i Världen fungerar den inte som den ska i praktiken. Även allvarligt sjuka papperslösa i Sverige riskerar att nekas vård – i strid med gällande lagstiftning.

Enligt en undersökning de gjort nekas en av fem papperslösa subventionerad vård när de behöver det – vilket innebär att människor med ofta ansträngd ekonomi tvingas betala mycket pengar när de är sjuka. Många av dessa människor har inte möjlighet att betala och blir därmed nekad till sjukvård.

Johannes Mosskin är generalsekreterare för Läkare i Världen. Han tycker den nya lagen är otydlig, diskriminerande och bryter mot internationella konventioner.
– Den nya lagen säger att papperslösa har rätt till ”vård som inte kan anstå”. Problemet är att ingen vet vad det här betyder och att vårdgivarna tolkar lagen som mer restriktiv än vad den egentligen är. Man tror att det bara gäller akutvård men det stämmer inte, säger han.

Här är papperslösa Angelas vittnesmål, som hon lämnade till Läkare i Världen.

”Jag gick till en akutmottagning. Där sa de att jag måste betala 1 500 kronor trots att jag berättade att jag var papperslös. Jag hade inte så mycket pengar med mig så de sa att de skulle skicka faktura till mig. På mottagningen sa de att de inte visste hur de skulle fakturera och hur mycket jag skulle betala. Jag kan inte betala den här summan, det är för mycket pengar.”

Johannes Mosskin är orolig över att många redan utsatta människor måste utstå samma behandling från vården. Nu vill man att Sverige i enlighet med internationella konventioner ska erbjuda alla människor vård efter behov på lika villkor. Det ska gälla alla oavsett juridisk status.

Nu försöker Läkare i världen uppmärksamma människor hur lätt det kan vara att hjälpa utsatta personer att få sjukvård. Med appen Screen Donor lånar man ut sin mobilskärm när den är i viloläge som annonsyta – detta för att fler kan få information om de här problemen.

Pressbild_svensk

– En mobil som använder Screen Donor står ut bland de andra mobiltelefonerna med mörka skärmar på fikabordet. Syftet är att det ska väcka intresse bland personerna som sitter där och skapa uppmärksamhet kring Läkare i Världen. Nu hoppas vi på stöd och synlighet i allt från mäktiga styrelserum till restauranger och kaféer, säger Johannes Mosskin.

Här kan du läsa mer om Screen Donor och Läkare i Världen.

Jag tycker det här är ett fantastiskt initiativ. Jag kommer ladda ned appen. Hoppas du gör det också.