Foto: TT/Shutterstock

Dolda regeln kan snuva pensionärer på tusentals kr – kravet: ”Total översyn av hela pensionssystemet”

Den så kallade 65-årsregeln riskerar att sänka pensionen.
Här är draget som kan få garantipensionen att minska med tusentals kronor, uppger SPF Seniorerna.

Den som tar ut garantipension innan fyllda 65 år riskerar att gå miste om tusentals kronor per år. Detta uppmärksammar nu intresseorganisationen SPF Seniorerna.

Här återges ett exempel på hur denna 65-årsregel kan tillämpas i praktiken. Det handlar om hur individens val av uttagsålder påverkar garantipensionen.

”En person går i pension vid 63 år, med slutlön 25 000 kronor efter 40 års arbete, får en månatlig garantipension som blir cirka 500 kronor lägre än om denna 65-årsregel inte hade funnits. På årsbasis handlar det om cirka 6 000 kronor samt om omkring 125 000 kronor totalt under 20 års tid som pensionär”, skriver SPF Seniorerna på sin hemsida.

Enligt organisationen är det 691 000 personer 65 år och äldre som har garantipension, vilket motsvarar 32 procent av pensionärerna.

”Det finns en tydlig avsikt med 65-årsegeln, garantipensionen ska inte kompensera för ett tidigt uttag. Även om storleken på denna effekt på garantipensionen kan ifrågasättas, så blir regeln av mer teoretisk karaktär då i praktiken bostadstillägg och det bredare inkomstpensionstillägget kan kom­pensera för just det tidiga pensionsuttaget. Frågan är om 65-årsregeln fyller någon större funktion då”, skriver SPF Seniorerna.

Budgetsatsning på pensionärer
Genrefoto: Shutterstock/TT

Kravet: ”Total översyn”

Nu kräver SPF Seniorerna att pensionssystemet ses över – en gång för alla.

”Frågan om garantipension vid tidigt uttag kan inte lösas separat utan behöver sättas i en större kontext där till exempel garantipensionens syfte, total pension, pensionsavgiftsnivån, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg, förhöjt grundavdrag, kringliggande trygghetssystem och ett längre arbetsliv också ingår. SPF Seniorerna konstaterar att det behövs en total översyn av hela pensionssystemet”, skriver intresseorganisationen.

Fakta: Garantipension

”Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd”. Källa: Pensionsmyndigheten.

Vad tycker du om detta? Skriv gärna en kommentar på vår Facebook-sida!

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required