Efter terrordådet: 9 av 10 svenskar hyllar polisen efter deras insats

Svensk polis sattes sannerligen på prov under fredagens terrordåd och dagarna som följt. När lastbilen körde ner människor i sin väg och dundrade in i Åhléns City var katastrofen ett faktum och oroligheterna och ryktesspridningarna satte igång. 

Det hade kunnat bli totalt kaos om polisen hanterat situationen annorlunda, men enligt svenska folket skötte de situationen exemplariskt, det visar en undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Newsner. 

Majoriteten av svenskarna tycker att polisen gjorde ett bra jobb efter terrorattentatet i Stockholm. I en undersökning gjord av opinionsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Newsner fick 1 002 svenskar svara på frågan ”Hur tycker du att polisen skötte sitt agerande under terrorattentatet?”, och majoriteten var eniga.

63% svarade ”Mycket bra” på frågan, vilket var en överlägsen majoritet bland respondenterna. 22% svarade ”Bra”, vilket innebär att hela 85% var mer än nöjda med polisens insats. Endast 1% tyckte att de gjorde ett dåligt jobb, och resterande hade inget åsikt eller svarade ”antingen eller”. 

De som svarade var 18 år och uppåt, och bland de som var extra nöjda med polisens arbete var åldrarna varierande. Åsikten om polisens insats var samma över hela Sverige, men flest nöjda personer fanns i Stockholm där attacken ägde rum. 68% av de som svarade att polisen gjorde ”Mycket bra” ifrån sig var bosatta i huvudstaden.

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 11-13 april 2017 har sammanlagt 1002 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.