Expertens livsviktiga varning inför jul – vanligaste misstaget vid kaminen: ”Hade kunnat undvikas”

Stegrande elpriser och minusgrader.

Fler svenskar än vanligt kommer sannolikt värma sig framför brasan i jul.

Nu varnar brandingenjören Anders Lundberg vid MSB för den dolda faran med eldningen.

– Tänd inte en eld du inte kan släcka, säger han i ett pressmeddelande.

Julen är på antågande.

Och på julen är det många som samlas framför kaminen – kanske för att värma sig efter att ha varit ute och huggit granen.

Men med tanke på de höga elpriserna, samt det väntade kalla vädret under december, är det sannolikt fler än vanligt som väljer att tända brasan på dopparedagen.

Kan föra med sig stora hälsorisker

Eldningen kan föra med sig en hel del risker som det är bra att vara medveten om. Det som många inte vet är att eldningen kan föra med sig hälsorisker.

Föroreningarna från röken utgör nämligen inte bara en miljöfara, utan även risk för hälsan.

Framför allt för den som inte är van med att elda.

– Faktum är att vetenskapen visar nu att luftföroreningarna är farligare än vi tidigare trott, även om vi vetat att de är farliga. Och framför allt på barn, gravida och foster så ser man tydliga effekter vid höjda luftföroreningar, har Roger Sedin, enhetschef på Naturvårdverket, tidigare sagt till P4 Blekinge.

Att elda i kaminen kan vara en riskfylld aktivitet. Foto: Shutterstock

Brandingenjörens varning – här är de vanligaste misstagen

Och det är inte den enda risken med eldstäderna.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, går nu ut med en varning till alla svenskar.

Enligt myndigheten finns det närmare två miljoner eldstäder i svenska småhus. Och årligen startar 780 bränder i Sverige i en kamin, skriver MSB i ett pressmeddelande.

– De här 780 bränderna hade kunnat undvikas om den som tänt elden hade tänkt på att sota sin eldstad, följt instruktionerna som gäller för den specifika eldstaden och inte eldat mer än 3 kilogram ved per timme, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, i pressmeddelandet.

Andra vanliga orsaker till att kaminen fattar eld är att man inte låter eldstaden vila lika länge som man eldat i den. Alternativt att man eldar för hårt, eftersom man tror att eldstaden kan värma upp fler rum i huset.

– Det är också viktigt att den som ska elda tänker på vilka regler för eldning som gäller i sin kommun och att man tar hänsyn till miljöaspekter med eldning, säger Lundberg.

Så eldar du rätt

  • Följ instruktionerna. Varje eldstad har instruktioner som bör följas.
  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och det blir lägre risk för sotbrand
  • Elda inte för mycket. Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Låt kaminen svalna. Den ska svalna lika lång tid som du eldat i den.
  • Förvara askan rätt. Den ska förvaras i ett icke brännbart kärl med tätslutande lock.

Källa: MSB

Med kampanjen ”Elda säkert” vill MSB råda bot på kaminbränderna.

Visste du om detta? Sprid gärna artikeln till dina nära och kära för att göra dem uppmärksamma på hur de kan elda rätt!