Försäkringskassan: Medkänsla får inte styra våra jobb

Maria Hemström Hemmingsson, Tf. Generaldirektör på Försäkringskassan, menar att den kritik som riktats mot Försäkringskassan den senaste tiden ger en felaktig och orättvis bild av hur de jobbar.
I en debattartikel på Aftonbladet lyfter hon problematiken med att bilden av socialförsäkringen blir en allmän sanning, och att det ”får negativa effekter på människors känsla av trygghet”. Enligt henne stämmer inte medias bild av Försäkringskassan med den verklighet som hon känner igen. Hon menar att det finns mer medkänsla hos de anställda än vad som framgår, men att det inte ska vara det som styr beslut.

”Men medkänsla får inte styra rätten till ersättning – det är lagen som avgör vem som har rätt till vad.”, skriver generaldirektören i debattartikeln.

 

Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson har fått nog av den enligt henne felaktiga bild som skapas av Försäkringskassan, som leder till hot och trakasserier mot anställda.

Anställda på Försäkringskassan framstår som själlösa, men enligt henne visar de på mer medkänsla än de behöver. Hon lyfter bland annat att 97 av 100 får sin sjukpenning beviljad vid första ansökan, skriver Hemmingsson i sin debattartikel.

”Försäkringskassans medarbetare är besjälade av medkänsla”

”Aftonbladets beskrivning speglar inte en verklighet som jag känner igen. Jag upplever att Försäkringskassans medarbetare är besjälade av medkänsla och personligt engagemang för dem vars ärenden de hanterar. Jag vet att de arbetar hårt för att tillämpa lagen korrekt och ge människor den ersättning de har rätt till. Men medkänsla får inte styra rätten till ersättning – det är lagen som avgör vem som har rätt till vad.”

Hon fortsätter:

”Alternativet är ett orättvist och godtyckligt system, ovärdigt ett demokratiskt samhälle. Vår uppgift är att tillämpa lagen, hur tufft det än är att fatta vissa beslut.”

Maria Hemström Hemmingsson menar att smutskastningen mot Försäkringskassan och dess anställda måste upphöra, och att det är lagstiftningen som bör diskuteras om människor är missnöjda.

Försäkringskassan
Foto: Johan Nilsson/TT