Forskarna: Vaccinet mot Alzheimers kan snart bli verklighet

Än så länge finns inget botemedel mot Alzheimer sjukdom.

Men United Neuroscience kommer med goda nyheter. De meddelar i ett pressmeddelande att de är nära ett genombrott med ett vaccin mot sjukdomen, enligt sajten Wired.

Forskare arbetar dagligen med att hitta botemedel mot bland annat de svåra sjukdomarna cancer och Alzheimers. En helt botande medicin kan kännas långt bort och processen har varit lång.

Men United Neuroscience kan vara nära ett genombrott med ett vaccin som motverkar Alzheimers.

Vaccinforskningen har nått nya fält

Enligt Wired har vaccinforskningen nått ett nytt fält i immunologi som kallas ”endobody-vacciner”. De flesta vacciner förbereder vår kropps immunsystem för att bekämpa sjukdomar som kommer utifrån – som till exempel mässling eller influensa genom att spruta in en liten dos med virus eller delar av bakterier in i kroppen. Denna dos bekämpar sedan sjukdomen med hjälp av sitt egna virus.

Endobody-vacciner verkar inifrån

Men endobody-vacciner verkar på vårt immunsystem för att hantera funktionsfel i inre delar av kroppen. Dessa vacciner är mycket sällsynta och det finns bara fyra godkända på marknaden – två för cancer och två för djurhälsovård.

Kan ha hittat det rätta vaccinet mot Alzheimers

Management konsulten Mei Mei Hu från McKinsey i New York fick började 2010 att fokusera på att hitta ett vaccin mot Alzheimers genom företaget United Neuroscience, enligt Wired. Tillsammans med sin mamma Chang Yi Wang har de arbetat sedan dess för att hitta andra sätt att framställa ett ”endobody-vaccin” på. Enligt Wired ska Mei Mei även ha undersökt och jämfört olika ”endobody-vaccin” med varandra men ändå inte hittat någon lösning för Alzheimers.

Men nu har mamman, Chang Yi Wang, istället hittat ett unikt ”endobody-vaccin” som de tror kan vara ett vaccin mot Alzheimers, enligt Wired.

Vaccinet heter UB-311 – gjort bra tester

Sajten Wired förklarar att det nya vaccinet, UB-311, ska ha haft framgångsrika tester på patienter. Det visade sig att hela 96 procent av patienterna svarade bra på vaccinet utan biverkningar.

Sedan tidigare har det funnits medicin som har hjälpt till med koncentrationen och minskat minnesförlusten. Men sjukdomen har inte tidigare kunna stoppats.

Alzheimer startar från proteiner i vårt DNA

I vårt DNA finns ett speciellt protein (Betaamyloid) som hjälps åt att bilda aminosyror och nya proteiner för vad som behövs. Proteinet skapar långa, raka kedjor som sedan viks in i kompakta bollar. Av oklara orsaker kan dessa kompakta bollar omvandlas till en ”klibbig” form som kläms ihop till en enda fläck av fibrer. Dessa läggs sedan samman runt nervceller och stör cellkommunikationen, ämnesomsättningen och återhämtningen. Det andra proteinet (Tau) kan orsaka att flödet av mat blockeras. Båda proteinerna kan orsaka skador på hjärnceller och att neuroner långsamt dör. Det är detta som kan orsaka Alzheimers eller demens.

Fotnot: Det finns ingen information från forskare som kan styrka att vaccinet kommer att kunna bota Alzheimers. Inte heller har forskarna ett hundraprocentigt svar på att vaccinet botar alla patienter som testats. Men forskningsföretaget United Neuroscience har kommit fram till ett vaccin som de tror kan ha positiv effekt på Alzheimers.