Forskarnas uppmaning: Ta ifrån eleverna mobiltelefonerna på rasten

Många skolor har redan infört ett mobilförbud under lektionstid, men ska man lyssna på forskarna så gör man rätt i att ta det hela ett steg längre, och även förbjuda det på rasterna.

Enligt danska forskarna har man sett ett mönster som visar att eleverna mår bättre av att inte sitta med mobiltelefonerna på rasterna, då de istället kam umgås och utföra den fysiska aktivitet som rekommenderas, det skriver danska TV2.

 

I takt med att smart phones blivit vanligare i längre åldrar har problematiken kring stillasittande vuxit. Istället för att använda rasterna till att umgås och utföra fysisk aktivitet så sitter många barn och ungdomar och tittar ner i deras telefoner.

Den danska Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och ungdomar ska vara måttligt fysiskt aktiva 60 minuter om dagen, vilket många inte lever upp till.

Vill få barn och unga att röra på sig mer

Forskning visar att en minskning av mobilanvändande skulle öka den fysiska och sociala aktiviteten, vilket gör att forskarna och Folkhälsomyndigheten rekommenderar skolor att ifrån eleverna mobiltelefonerna även på deras raster, tills skoldagen är slut.

– Majoriteten av danska barn och ungdomar är inte tillräckligt fysiskt aktiva i vardagen. Därför har vi i en minirapport sammanställt ett antal bra råd och rekommendationer om hur skolorna kan göra så att eleverna rör på sig mer och de här rasterna är ett utmärkt tillfälle för att röra sig, säger Mette Toftager som är strategisk chef för forskningsområdet fysisk aktivitet hos statens folkhälsoinstitut.

Mobilförbud på rasterna
Foto: ERIK G SVENSSON