Kommunens förslag: Kollektivtrafik ska vara gratis för alla äldre

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern vill att äldre ska få åka gratis i Karlskrona kommun.

Förslaget grundar sig på att äldre ska få åka gratis då det råder lågtrafik.

– Vi tycker det är bättre att låta äldre personer få åka gratis än att bussarna ska gå tomma, säger kommunalrådet Sandra Bizzozero (S) till Blekinge Läns tidning.

Under tisdagen tog det första steget mot att äldre personer ska få åka gratis på bussar i Karlskrona.

Det är Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern som står bakom förslaget som nu vill ge äldre chansen att åka gratis – när det är lågtrafik.

– Vi har lagt med förslaget som ett tilläggsyttrande till Region Blekinges trafikförsörjningsplan. För oss är det ett viktigt förslag, säger kommunalrådet Sandra Bizzozero (S) till Blekinge Läns tidning.

I stället för att ha stående tomma bussar, tycker kommunen att det istället borde läggas arbete på att locka de äldre att åka buss.

– Det finns bättre sätt att använda kollektivtrafiken än att låta bussarna köra tomma. Då kan vi lika gärna erbjuda kommunens äldre en möjlighet att åka gratis, säger Börje Dovstad (L) till tidningen.

Oklart vad projektet kommer kosta

Någon prislapp på denna förändring finns inte ännu men kommunen ställer sig positiv till att förslaget ska gå att genomföras.

– Vi kommer att föra en diskussion med Region Blekinge kring eventuella merkostnader i ett senare skede. Vi betalar redan för tilläggstrafik, så det bör inte bli så stora kostnader, säger kommunstyrelsen.

Vad tycker ni om detta förslag? Lämna en kommentar på vår Facebooksida.