Godisstopp och mobilförbud – hårdare disciplin i skolan gav resultat

Allt fler svenska skolor inför disciplinära åtgärder eller system för att skapa ökad tryghet och mer studiero för eleverna. Det kanske vanligaste skolorna väljer att göra är att införa ett mobilförbud, där vi så gott som varje vecka får höra om skolor som testat åtgärden – inte sällan med gott resultat.
På högstadieskolan Strövelstorps skola i Ängelholm hade man tidigare problem med nedskräpning och elever som hade svårt att uppföra sig, vilket försämrade trivseln och studiemiljön för alla på skolan.

Efter ett föräldramöte i höstas beslutades att en rad disciplinära åtgärder skulle införas för att få bukt på problemen: Mobilförbud infördes på lektionerna. Kvarsittning för den som skolkar eller kommer för sent. Förbud för godis och medhavda energidrycker. Dessutom skulle elevernas möjligheter att arbeta utanför klassrummet begränsas.

Resultatet? 

– Som helhet ser vi att åtgärderna har gett effekt. Det har blivit mindre spring på skolan när eleverna håller sig i klassrummen, och de är bättre på att komma i tid, säger rektor Roger Sunvén till HD.se.

Både personalen och eleverna upplever att de genomförda åtgärderna har gett positivt resultat.
– Det här är egentligen inga nya regler på skolan, utan snarare att vi har förtydligat dem, säger Roger Sunvén.
 
Det handlar om ett antal individer på skolan som genom sitt beteende sänker studiemoralen för alla.
– Vi har genomfört kvarsittning, orossamtal och alla åtgärder som står till buds. Men vi tror inte att det enbart går att sanktionera bort problemen. Det finns en risk för att skapa en polarisering, vi mot dem, och då uppnår vi inte någon förändring. Det behövs både piska och morot, säger Roger Sunvén till tidningen.
 
Skolan samarbetar med socialtjänstens fältgrupp men också med fritidsgården, för att där kunna finna eleverna efter skoltid och försöka ändra den negativa spiralen.
 
För mig är det självklart att alla elever ska ha möjlighet att sköta sina studier i lugn och ro utan att behöva bli störda. Dela gärna om du håller med!