Greta Thunbergs nya namnbeslut

Greta Thunberg, 17, har tagit ett viktigt namnbeslut för framtiden.

Nu patentskyddas hennes eget namn – och klimatrörelsen ”Fridays for Future” som hon startade.

Här berättar den svenska klimataktivisten varför.

Det var i augusti 2018 som Greta Thunberg började skolstrejka för klimatet utanför riksdagen varje fredag.

Sedan dess har det gått ett och ett halvt år, och hennes rörelse ”Fridays for Future” (”fredagar för framtiden”) har växt över hela världen. Samtidigt utsågs Thunberg själv till förra årets största profil i hela världen, av ansedda TIME Magazine.

Nu väljer Greta Thunberg att patentskydda såväl sitt eget namn som ”Fridays for Future”.

Det är i ett inlägg på Instagram som Greta Thunberg själv förklarar bakgrunden till beslutet. Enligt 17-åringen handlar det bland annat om att lättare kunna komma åt bedragare som försöker använda sig av hennes och rörelsens namn för egna, bedrägliga syften.

”Först och främst: Tyvärr finns det fortfarande människor som försöker efterlikna mig eller felaktigt hävdar att de ”representerar” mig för att kommunicera med högprofilerade människor, politiker, media, artister etc. Var vänlig tänk på att detta händer och var extremt misstänksam om du kontaktats av ”mig” eller någon som säger att de ”representerar” mig. Jag ber om ursäkt till alla som har blivit kontaktade – och till och med vilseledda – av denna typ av beteende”, skriver Greta Thunberg på Instagram.

Greta Thunberg: Åtgärd för att skydda rörelsen och dess aktiviteter

Thunberg menar att hennes namn används av flera aktörer utan att hon någonsin gett sitt medgivande.

”För det andra: Mitt namn och #FridaysForFuture-rörelsen används ständigt för kommersiella ändamål utan något medgivande från oss överhuvudtaget. Det händer till exempel i marknadsföring, försäljning av produkter och människor som samlar in pengar i mitt och rörelsens namn. Det är därför jag har ansökt om att registrera namnet, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc som varumärken. Denna åtgärd är för att skydda rörelsen och dess aktiviteter”, skriver Greta Thunberg.

Och fortsätter:

”Det behövs också för att min juridiska hjälp ska kunna vidta nödvändiga åtgärder mot människor eller företag etc. som försöker använda mig och rörelsen i syften som inte överensstämmer med vad rörelsen står för. Jag kan försäkra er, jag och de andra skolstrejkarna har absolut inga intressen för varumärken. Men tyvärr måste det göras. Fridays For Future är en global rörelse grundad av mig. Det tillhör alla som deltar i det, framför allt de unga. Det kan inte – och får inte – användas för individuella eller kommersiella ändamål”, skriver Greta på sin Instagram.

”Strikt ideell”

Hon listar även en tredje anledning till varför de nu väljer att varumärkesskydda namnen – att enklare kunna hantera donationer och skatter.

”Tillsammans med min familj har jag skapat en stiftelse. Den är redan registrerad och befintlig, men den är ännu inte i gång. Detta är naturligtvis strikt ideell och det finns inga intressen i filantropi. Det är bara något som behövs för att hantera pengar (bokavgifter, donationer, prispengar etc.) på ett helt öppet sätt. Till exempel måste skatter betalas innan vi kan skänka till specifika ändamål och välgörenhetsorganisationer. Detta tar mycket tid och arbete, och när grunden är helt fastlagd kommer jag att berätta mer. Stiftelsens mål är att främja ekologisk, klimatisk och social hållbarhet samt mental hälsa”, skriver Greta Thunberg i ett inlägg, översatt från engelska.

View this post on Instagram

Impostors, trademarks, commercial interests, royalties and foundation… First: Unfortunately there are still people who are trying to impersonate me or falsely claim that they "represent" me in order to communicate with high profile people, politicians, media, artists etc. Please be aware that this is happening and be extremely suspicious if you are contacted by ”me” or someone saying they ”represent” me. I apologize to anyone who has been contacted – and even misled – by this kind of behavior. Second: My name and the #FridaysForFuture movement are constantly being used for commercial purposes without any consent whatsoever. It happens for instance in marketing, selling of products and people collecting money in my and the movement’s name. That is why I’ve applied to register my name, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet etc as trademarks. This action is to protect the movement and its activities. It is also needed to enable my pro bono legal help to take necessary action against people or corporations etc who are trying to use me and the movement in purposes not in line with what the movement stands for. I assure you, I and the other school strikers have absolutely no interests in trademarks. But unfortunately it needs to be done. Fridays For Future is a global movement founded by me. It belongs to anyone taking part in it, above all the young people. It can – and must – not be used for individual or commercial purposes. And third: together with my family I’m setting up a foundation. It’s already registered and existing, but it not is not yet up and running. This is strictly nonprofit of course and there are no interests in philanthropy. It is just something that is needed for handling money (book royalties, donations, prize money etc) in a completely transparent way. For instance, taxes have to be paid before we can give them away to specified purposes and charities. This takes a lot of time and work, and when the foundation is fully up and running I will tell you more. The foundation’s aim will be to promote ecological, climatic and social sustainability as well as mental health. Love/ Greta

A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg) on

Vad tycker du om beslutet? Skriv gärna en kommentar och dela vidare!

TV: Greta Thunbergs allra bästa citat