Här är bilbesiktningsfirman som tvingas stänga 81 stationer över hela Sverige.

De hade för många brister i verksamheten vid senaste tillsynen. Därför får Clearcar AB, med 81 besiktningsstationer runt om i Sverige, inte längre utföra besiktningar på fordon.

Sedan monopolet på besiktningar släpptes måste privata aktörer vara ackrediterade för att få besiktiga fordon – och alla firmor måste hålla en viss kvalitet och nivå i jämförelse med sina konkurrenter.

Men Clearcar AB:s besiktningar har haft brister. Därför beslutade Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, på onsdagen att bolagets ackreditering skulle återkallas. Beslutet trädde i kraft nu under torsdagen.

– I den senaste tillsynen som vi gjort har vi hittat för många brister, de uppfyller inte de krav som gäller, säger Tomas Holm, enhetschef på enheten för fordon och kontroll på Swedac, till Aftonbladet.

Bildkälla: Shutterstock

besiktning

Nu får Clearcar alltså inte besiktiga fordon på någon av sina 81 stationer i Sverige.

Enligt Aftonbladet skriver Clearcar i ett pressmeddelande att de kommer vända sig till Förvaltningsrätten i Jönköping för att överklaga beslutet.