Här är nya reglerna som ska få bort stress och kränkningar på ditt jobb.

Kränkande särbehandling och stress. Det är två vanliga orsaker till sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. På grund av detta har Arbetsmiljöverket nu tagit fram en ny föreskrift som för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskriften börjar gälla 31 mars. Det innebär bland annat att arbetsgivarna måste bli bättre på att förebygga stress och kränkningar, skriver Metro.

– Nu förtydligar vi vad arbetsgivarna måste göra för att förebygga den här typen av ohälsa, säger Torsten Heinberg, sakkunnig på Arbetsmiljöverket till tidningen.

I artikeln pekar han på 5 nyckelpunkter. De nya reglerna innebär bland att ett förtydligande av vad som är en ohälsosam arbetsbelastning. Det ställs också hårdare krav på arbetsgivaren när det gäller arbetstiderna: Dessa får inte sättas på ett sådant sätt att de anställda riskerar hälsan.

Det måste också finnas tydliga rutiner för hantering av kränkande särbehandling, det vill säga exempelvis mobbing och utfrysning.

Newsner står upp för allas rätt att trivas på sin arbetsplats, gilla gärna om du gör det också!