Här är nya lagarna som börjar gälla vid årsskiftet 2020

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Det är några av de lagändringar som träder i kraft efter årsskiftet..

Nytt år innebär att nya lagar träder i kraft. Här är några av lagarna som, SVT och Expressen listat från TT, som måste följas från och med den 1 januari 2020. Regeringskansliet har listat ett 50-tal av de viktigaste.

Barnkonventionen blir svensk lag
FN:s barnkonvention blir svensk lag. Domstolar och myndigheter får en större skyldighet och en ökad möjlighet att sätta barnets rättigheter i fokus.

Mer samhällsorientering för nyanlända invandrare
Kommuner blir skyldiga att erbjuda minst 100 timmars samhällsorientering för nyanlända, en höjning från det tidigare kravet om 60 timmar. Undervisningen syftar till att öka förståelsen för det svenska samhället och ge ”en grund för fortsatt kunskapsinhämtande”.

De största bankerna i Sverige blir från och med 1 januari skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag. Arkivbild. Arkivbild. Bild: Martina Holmberg / TT

Begränsad bidragsrätt för asylsökande som bosätter sig i utsatta områden
Asylsökande som på egen hand ordnar bostad i ett område med ”socioekonomiska utmaningar” ska som regel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande. Förhoppningen är att det ska leda till att asylsökande i stället väljer att bosätta sig i mindre utsatta områden.

Värnskatten avskaffas
Den femprocentiga tilläggskatten för den högsta inkomstnivån tas bort. Avskaffandet av värnskatten var ett av Liberalernas viktigaste krav för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Beslutet har väckt häftig kritik mot regeringen, framför allt från vänsterhåll.

Sänkt drivmedelsskatt
Energi- och koldioxidskatten sänks för bensin och diesel, detta för att motverka höjda priser efter ökad inblandning av biodrivmedel till följd av reduktionsplikten.

Energi- och koldioxidskatten sänks för bensin och diesel. Arkivbild. Foto: Andreas Hillergren / TT /

Banker blir skyldiga att tillhandahålla bankomater
De största bankerna i Sverige blir skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag, vilket möjliggörs genom en ny miniminivå för kontantservice. Bryts kravet kan bankerna ges föreläggande om rättelse och sanktionsavgift.

Kamerabevakning utan tillstånd
Polisen, Säpo, Kustbevakningen och Tullverket får efter årsskiftet bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Inspektionen ska bedriva tillsyn, men myndigheterna får nu själva bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad.

Källa: Regeringskansliet

Vad tycker du om de nya lagarna? Lämna gärna en kommentar på vår Facebook-sida!