Här demontrerar hundratals pensionärer utanför riksdagen – kräver högre pensioner

.

Här demonstrerar hundratals pensionärer från Pensionärernas riksorganisation utanför riksdagshuset i Stockholm. 

Nu kräver PRO Medelpad och PRO Gävleborg bättre villkor för landets äldre. 

– Vi kommer inte att ge oss, vi kommer följa upp det här! säger Bengt Persson från PRO Medelpad. 

Det var medlemmar ur PRO Medelpad och PRO Gävleborg som under tisdagen reste med åtta busslaster till Stockholm och Mynttorget.

Målet: Att lämna över tusentals namnunderskrifter till ansvariga politiker – och demonstrera för bättre villkor för pensionärer.

Pensionärernas kravlista till politikerna

Här är några av punkterna som pensionärerna kräver av regering och riksdag och som de tusentals personerna skrivit under på:

• Höj den allmänna pensionen
• Alla ska ha en pension över EU:s fattigdomsgräns
• Lika skatt på lön och pension
• Alla äldre ska ha tillgång till god vård och tandvård
• Kontanterna ska vara kvar som betalningsmedel
• Bankerna ska ta emot mynt och sedlar
• Stoppa nedmonteringen av det fasta telenätet
• Glesbygden måste få mobiltäckning.

– 4 075 namn har vi lämnat in till regeringens representant i dag, säger Bengt Persson från PRO Medelpad till egna organisationens Instagram.

PRO:are demonstrerade utanför riksdagen

Han är en av initiativtagarna till demonstrationen och namnunderskrifterna som alltså i dag lämnades över. De möttes upp av riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli (S) ledamot i pensionsgruppen, som tog emot namnunderskrifterna.

– Tack för ert engagemang, både här med demonstrationen och med namnunderskrifterna, säger han enligt PRO:s hemsida.

Han menar att pensionsgruppen kommit en bit på vägen – men att de trots allt har en hel del kvar att göra.

– Därför är jag glad att vi i pensionsgruppen från och med årsskiftet kan höja garantipensionen och höja bostadstillägget, vilket kommer vara viktigt för dem som har det absolut tuffast, säger Fredrik Lundh Sammeli (S).

– Det känns skönt att vi fått lämna över det och att vi har haft fullt med folk på torget i solen här. Vi har fått hjälp med påskrifter från Norrbotten i norr till Skåne i söder, säger Bengt och fortsätter:

– Vi kommer inte att ge oss, vi kommer följa upp det här!

Här kan man se ett videoklipp från PRO:s demonstration i Stockholm på tisdagen:

Vad tycker du om detta? Dela gärna vidare om du ställer dig bakom demonstranternas budskap.