Hemtjänsten glömde äldre dement – kan ha varit utan mat i 11 dagar
Hemtjänst, dement

Hemtjänsten glömde äldre dement – kan ha varit utan mat i 11 dagar

En demenssjuk omsorgstagare blev utan mat i en över vecka. Enligt en Lex Sarah-anmälan som skickats in till Inspektionen för vård och omsorg ska hemtjänsten också missat att tvätta och ta hand om sopor hos den demenssjuke personen.

Vårdtagaren ska också ha fått dras med ett trasigt avlopp under hela tiden. 

Kalmar kommun har gjort en lex Sarah-anmälan efter att en demenssjuk vårdtagare inte fått mat på över en vecka, det skriver Barometern.

Enligt SVT kan den äldre och demenssjuka omsorgstagaren ha varit utan mat i hela elva dagar. Enligt anmälan hittade man elva oöppnade matlådor i den demenssjuke personens kylskåp. 

OBS: Kvinnan på bilden har ingenting med händelsen att göra.
Foto: Kallestad, Gorm

Men detta var inte det enda missförhållande som kommunen reagerade på. I anmälan framgår det att hemtjänsten ska ha missat att tvätta hos personen, trots att det finns beslut om att de ska hjälpa till med det. 

Trasigt avlopp och ingen mat

Under samma period ska den äldre omsorgstagaren fått dras med ett trasigt avlopp, samt sopor som legat för länge. 

I ett mail till SVT skriver Lena Thor som är förvaltningschef på Kalmar kommun att aktuell hemtjänstpersonal är oeniga med vad som framgår i anmälan gällande matlådorna. 

En intern utredning har visat att det inte gått att avgöra hur situationen låg till vid den aktuella tidpunkten då man upptäckte det kommunen bedömer som missförhållanden. 

Enligt SVT har en ansvarig sjuksköterska sagt att det inte fanns några tecken på undernäring eller liknande hos den demenssjuke personen i fråga.

Ser allvarligt på händelsen

Enligt IVO-anmälan från förvaltningen finns det ett antal brister kring vårdtagaren, bland annat i arbetssätt, dokumentation och samverkan med anhöriga.

Förvaltningen bedömer händelserna som allvarliga. Man menar att insatser som inte blir utförda enligt beslut samt att verksamheten inte har en samsyn och arbetssätt kring den enskilde är missförhållanden.

Händelsen är under utredning.

Har du varit med om något liknande? Dela gärna med dig av dina erfarenheter och tankar i kommentarsfältet på Facebook.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required