Jag kan inte föreställa mig hur det är. Men jag hoppas för alla med ADHD att de lyckas sprida detta.

”Till dig som inte har adhd” heter filmen och den är till oss som inte har ADHD.
Skriven av Jessica Hjert Flood på Nestor förlag och kan ge en tankeställare och förståelse för de som har ADHD. En tanke som kan hjälp dem som har ADHD varje dag.

Jessica kan aldrig dela det här med dig om du inte har ADHD. Men du kan hjälpa Jessica att dela filmen och göra det lättare för henne och alla andra med ADHD.