Klart: Polisen börjar med elpistol.

Det är en fråga som har diskuterats länge: ska svensk polis börja med så kallade elchockvapen, eller elpistol, eller inte. Nu står det klart att så blir fallet – åtminstone under en testperiod. För att minska polisens användande av pistoler har nämligen rikspolischefen nu beslutat att införa en försöksverksamhet med så kallade elchockvapen. – Glädjande nog är svensk polis skjutvapenanvändning väldigt låg i förhållande till antalet ingripanden. Men finns det möjlighet att minska den och på så sätt begränsa risken för skador för både motpart och poliser, inklusive dödsfall, så måste vi undersöka det, säger rikspolischef Dan Eliasson i ett pressmeddelande.

Under våren har frågan om elchockvapen behandlats av etiska rådet och i ett yttrande till polismyndigheten meddelade rådet att de inte ser några skäl till att avstyrka ett införande av elchockvapen. Målsättningen är att försöka minska svenska polisens skjutvapenanvändning.

Tanken är nu att vapnet ska användas på prov under en tvååsperiod som beräknas börja 2018 och som ska pågå till 2020. Därefter kommer en utvärdering att ske.

Såhär skriver polisen på sin hemsida:

Försöksverksamheten ska pågå under två år (beräknad start 2018). Försöksgrupper planeras att finnas i lokalpolisområden på olika platser men också inom insatsresurserna på olika nivåer i hela landet. Det omfattar storstäder, mindre orter och glesbygd.

Hela projektet beräknas pågå fyra år och sex månader.
• Förberedelser inklusive upphandling av vapen, överenskommelse med extern utvärderare, framtagande av föreskrifter och utbildning beräknas till ca ett år.
• Nollvärdesmätning under ett år.
• Försöksverksamhet två år.
• Utvärdering sex mån.

Vill du ha fler artiklar som denna i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.