Kommunens förslag: Gymnasieelever kan tvingas betala sin egen skollunch

Tierps kommun dras med ekonomiska bekymmer.

Nu föreslår de därför att gymnasieelever ska betala sin skollunch, rapporterar UNT, enligt Aftonbladet.

Prognosen för Tierps kommun ser dyster ut. Just nu pekar det på ett underskott på 14 miljoner kronor. Bara förra året hamnade de på ett minusresultat på drygt 30 miljoner kronor, vilket innebär att de måste spara in samma summa inom loppet av tre år. Som en åtgärd har därför kommunen lagt fram ett förslag som innebär årliga besparingar på 88 miljoner kronor, skriver UNT.

Ett av förslaget är att skollunchen på gymnasieskolor ska bekostas av eleverna själva.

– Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det finns ingenting i lagen som säger att det ska vara gratis mat där, säger Randi Graungaard, kommundirektör i Tierp, till UNT, uppger Aftonbladet.

Beslut tas i höst

Det är alla kommunala verksamheter som fått lägga fram förslag på var besparningarna kan göras. Andra förslag handlar om nedläggning av fritidsgårdar och minskade öppethållande tider på förskolan, samt avgiftsbelagt kaffe för kommunanställda.

Huruvida gymnasieeleverna faktiskt tvingas betala sin skollunch är ännu inte bestämt. Den nya åtgärdsplanen införs 2020 och vad för besparingar som kommer att göras meddelas i höst.