Kroppsdel hittad från försvunna 17-åringen

Polisen bekräftar nu att de har hittat en kroppsdel som med största sannolikhet tillhör den försvunna 17-åriga flickan som varit försvunnen i över två veckor.

Polisen skriver på sin hemsida att det på torsdagskvällen gjorde ett avgörande fynd som gör att det med säkerhet kan konstateras att flickan inte är vid liv.

Av hänsyn till förundersökningen kommer polisen inte att gå in på vad som har hittats och inte heller var fyndet gjordes.

– Vi beklagar djupt att sökandet efter flickan slutade på detta tragiska sätt. Våra tankar går till flickans familj och vänner, säger kommenderingschef Lars Eckerdal i ett pressmeddelande.

Foto: Adam Ihse / TT

Anhöriga är underrättade.

Polisen uppger även att brottsutredningen fortsätter med oförminskad styrka.

”Sökning efter resten av kroppen kommer att fortsätta enligt samma inriktning som finns sedan tidigare, det vill säga att polisen riktar sökarbetet mot sådant som framkommer i utredningen eller till tips som kommer in”, skriver polisen i pressmeddelandet.

— Många människor har varit engagerade i sökandet och har bidragit på olika sätt i arbetet. Vi förstår att många är berörda av det här beskedet och vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit och fortsatt kommer att bidra i sökandet, säger kommenderingschef Lars Eckerdal.

Våra tankar går till flickans familj och vänner.