Lag-förslaget: Höj åldersgränsen på cigaretter rejält – till 100 år

För att köpa cigaretter i Sverige måste du ha fyllt 18 år och vara myndig. I amerikanska delstaten Hawaii är man betydligt hårdare. Nu vill politiker på ön höja åldersgränsen rejält, till 100 år.

– I grund och botten är det så att vi har en grupp människor som är väldigt beroende och, enligt mig, förslavade av en löjligt farlig bransch som har förslavat dem genom att utveckla en cigarett som är mycket beroendeframkallande, med vetskapen om att den är dödlig, säger Richard Creagan till lokaltidningen Hawaii Tribune-Herald.

Den nuvarande åldersgränsen för att köpa och röka cigaretter på Hawaii är 21 år, men detta är alldeles för lågt menar demokraten Richard Creagan, som vill att delstaten ändrar lagen till 100 års åldersgräns.

Politikern: Statens skyldighet att se efter medborgarnas hälsa

Han motiverar det hela med att cigarettberoende är ett stort problem på Hawaii, då det förslavar människor i tidigt ålder. Richard menar att staten är skyldig att se efter medborgarnas hälsa, vilket de inte gör om opiater eller receptbelagda mediciner är lättillgängliga.

– I grund och botten är det så att vi har en grupp människor som är väldigt beroende och, enligt mig, förslavade av en löjligt farlig bransch som har förslavat dem genom att utveckla en cigarett som är mycket beroendeframkallande, med vetskapen om att den är dödlig, säger Richard Creagan till lokaltidningen Hawaii Tribune-Herald.

Foto: PxHere

Färre börjar röka i ung ålder

Enligt en forskningsrapport som CNN hänvisar till har en 21-årsgräns stor påverkan på om en ung människa börjar röka tidigt eller inte. Richards mål med höjd åldersgräns är att färre ska introduceras för rökning överhuvudtaget.

Om förslaget träder i kraft kommer en successiv ökning att ske från och med nästa år, för att nå 100-årsgräns under år 2024.

Foto: Shutterstock

Tycker du att Sverige också borde se över åldersgränsen på cigaretter? Dela isåfall.