Läraren: Så kan ditt barn gynnas av mobilförbud i skolan

Under senaste året har flera skolor runt om i landet infört mobilförbud i skolor.

Det finns argument för både för och nackdelar med att införa totalt mobilförbud i skolan.

Nu listar läraren Therese Asmussen punkter för varför mobilförbud bör bli en självklar del av undervisningen i svenska skolor.

2021 planeras en ny lag börja gälla som ska innebära mobilförbud i klassrummen, skriver SVT Nyheter.

Men runtomkring i Sverige har flera svenska skolor redan tagit beslutet att införa mobilförbud som en självklar del för eleverna.

Therese Asmussen som arbetar som förstelärare på Lextorpsskolan i Trollhättan menar att det finns flera klara fördelar med att införa mobilförbud.

– Vi har infört mobilförbud och eleverna får lämna in mobilerna på morgonen och får sedan tillbaka dem när de slutar, säger hon till Newsner.

Mobilförbud ratas av experten
Foto: Shutterstock

Mentorer har arbetstelefoner så föräldrar kan nå sina barn

Om föräldrarna skulle behöva få tag i sina barn, har skolan löst det med att alla mentorer har arbetstelefoner som alla föräldrar har numret till.

Även om Therese undervisar elever i de lägre åldrarna – årskurs 2 och 3 där eleverna inte använder mobil lika mycket som de äldre, har mottagandet på mobilförbudet hos föräldrarna varit positivt.

– Föräldrarna har sett det som någonting positivt då mobilen dels är en värdesak som kostar mycket pengar och dels får inte vi som lärare ta ansvaret för om mobiler skulle gå sönder unders skoltid.

Vill motverka kränkningar i skolan

Även om de äldre eleverna kan hantera en mobils funktioner bättre än de yngre eleverna, finns det istället andra problem.

– Det finns ju ingen garanti för att ingen annan elev blir utsatta för kränkningar via sociala medier till exempel.

Skulle du vilja se ett totalförbud på mobiler i skolan?

– Mobiler är inget eleverna behöver ha för undervisningen. Mobilerna kan de använda efter skolan. Då är det viktigt för oss lärare att vi undervisar om om hur man använder mobilen rätt, till exempel gällande källkritik.

Kritisk till totalförbud under längre tid

Men i långa loppet tror inte Therese att ett totalförbud skulle hjälpa.

– Det är svårt att säga. Det beror på ålder, skola med mera. Men som sagt mobilerna behövs inte i undervisningen. Och kan eleverna hantera dem så kanske inte ett förbud behövs.

I dagsläget är det lärare på skolan som har ansvaret att samla in mobilerna, men att anställa någon enbart för mobilansvar, ser inte Therese som en lösning.

– Nej, skulle det behövas det då har det gått för långt. Då behövs det införas ett förbud istället.

Vad tycker ni om detta? Bör det införas mobilförbud i varje skola?