FOTO: TT Nyhetsbyrån

Leif GW Perssons ilska mot vanvården av äldre i Sverige: ”Det händer ingenting”

Artisten Pernilla Andersson Dregen har fått stor uppmärksamhet efter sitt upprop mot den – i hennes ögon – havererade äldrevården. Andersson, som själv har en alzheimersjuk far har sett bristerna med egna ögon och känner sig maktlös. Hon berättade bland annat att hon en gång hittade sin pappa i sin egen avföring.

Nu får hon stöd av Leif GW Persson, som har varit engagerad i alzheimerfrågan länge och donerat miljontals kronor till forskningen.

 

Foto: Anders Wiklund / TT

Artisten Pernilla Andersson Dregen startade i veckan insamlingen ”Pernilla Andersson Dregens fight för de äldre”. Alla pengar ska gå till att strida för äldre sjukas rätt till fungerande vård. Hon har involverat såväl advokater som demenssköterskor för att gå till botten med anmälningar mot vårdboenden.

Får stöd av GW

Leif GW Persson, 73, har ett stort engagemang i äldrevårds- och alzheimersfrågor. Han är själv anhörig till en alzheimersjuk person och har donerat miljontals kronor av sin förmögenhet till forskningen.

Han menar att det för sällan får konsekvenser när vårdboenden anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta beror delvis på ett systemfel, menar han.
– Det är som att man har en avvärjningsreflex. Men det gäller inte bara vården utan också polisen och för den delen journalister, säger han till Aftonbladet.

GW:s kritik mot alzheimervården

Nu riktar kriminologen kritik mot den svenska alzheimervården. Ett av de stora bekymren är att det finns en slags försvarsmekanism inom vården, där man inte tar tag i problemen fullt ut, menar GW.
– Det är sällan man av egen kraft tar itu med de egna bristerna. Det är ett generellt problem men det är viktigt eftersom den som anmäler ett missförhållande oftast är den svagare aktören och den andra den starka.

GW Persson stöder artisten Pernilla Andersson Dregen till fullo och tycker att det är bra att fallet kommer upp till ytan.

– Det är bra att detta blir belyst. Man måste fråga sig om cheferna på alla dessa anmälda vårdboenden som hamnar hos Ivo över huvud taget förstått hur allvarligt sjuka och hjälplösa vissa patienter är. Men du kan anmäla till Ivo, Socialstyrelsen, JO – det händer ingenting, säger han till Aftonbladet.

Vi måste kunna kräva bättre äldrevård och alzheimervård i Sverige. Mycket bra att Pernilla Andersson och Leif GW lyfter dessa frågor. Nu hjälps vi åt att sprida vidare detta för att få fler att ansluta sig till kampen för en bättre äldrevård!