Leif GW som ny rikspolischef – så många svenskar vill se honom på den viktiga posten

Författare, kriminolog och mediekändis. Leif G.W Persson är inte bara hyllad brottsexpert och ”GW” med hela svenska folket, en ny undersökning visar att flera svenskar vill se honom som chef för en av Sveriges viktigaste myndigheter.

Författaren och kriminologen Leif G.W. Persson har kommit att bli en folkkär figur vars popularitet är stark hos både gamla och unga. Med sin träffsäkra brottsexpertis och unika stil har han blivit en respekterad och uppskattad kriminolog som svenskarna vill se mer av. 

Förutom G.W:s många kända romaner har hans uttalanden om svensk polis många gånger fått stort utrymme i media. Senast i oktober skrev han en krönika i Expressen om polisens minskade effektivitet, och många svenskar är beredda att hålla med honom. Faktum är att många svenskar har så stort förtroende för GW att de vill se honom som chef för en av våra viktigaste myndigheter – Polismyndigheten.

I en opinionsundersökning från YouGov på uppdrag av Newsner tillfrågades 1 518 personer om de skulle vilja se Leif G.W Persson som Sveriges rikspolischef om posten var ledig. Det visade sig att nästan lika många som inte ville se GW som rikspolischef, ville se honom på den viktiga posten. 

Facebook/GW Reagerar

37 procent av alla som deltog önskade se GW som rikspolischef, och 38 procent ville inte det. De resterande 25 procenten svarade ”vet ej”. 

Av de som svarade ja på frågan var majoriteten 55 år eller äldre, och de flesta av dessa bosatta i norra mellersta Sverige. 35 procent av ja-sägarna var kvinnor, och 39 procent var män.

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-20 december 2016 har sammanlagt 1518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre.

Skulle du vilja se Leif G.W Persson som Sveriges rikspolischef? Dela gärna inlägget med andra.