Maken undrade varför frun var så trött, så han spionerade på henne. Det han såg då borde ge alla en tankeställare.

”Vem drar det tyngsta lasset? Kvinnor eller män?”

Den här korta, men ack så viktiga filmen, börjar med denna fråga. Många skulle nog säga att mannen, som rent fysiologiskt brukar vara starkare än kvinnan, ofta bär ett tyngre lass i rent bokstavlig mening. Under en familjeutflykt är det kanske pappan som erbjuder sig att bära de tyngre sakerna och man tänker att mannen ofta lyfter de tyngsta matkassarna när familjen handlar. Men hur är det egentligen i vardagen, det som sker varje dag?

En undersökning gjord på 100 män och kvinnor, som gick på gatorna i Tokyo, visade något helt annat. Kvinnorna bar i genomsnitt 7,2 kilo per dag, dubbelt så mycket som de män som gick runt i staden en vanlig dag. 18 procent av de intervjuade kvinnorna bar sammanlagt 15 kilo på en dag. 

För att understryka det faktum att kvinnor i allmänhet bär på tyngre laster, både på gatorna och i hemmet, visar denna kortfilmen en vanlig dag i en ung kvinnas liv i storstaden Tokyo. Hon är hustru och har en son tillsammans med sin make. Det maken inte förstår är varför frun alltid är så trött, så han bestämmer sig för att spionera på henne för en dag.  Och han får sig en rejäl tankeställare när han ser verkligheten. 

Det kan kanske vara svårt att dra några generella slutsatser efter att ha sett denna video, men den fick i alla fall mig att tänka till. Det vi vet med säkerhet är att i Sverige, liksom i övriga Europa, gör kvinnor i genomsnitt tre gånger så mycket hushållsarbete som män. Så borde inte vara. Dela gärna vidare om du håller med.