Nu är jordens resurser slut för 2019 – Sverige är en av de största miljöbovarna

Överkonsumtionsdagen är här. Den 29 juli lever vi över våra tillgångar.

Dagen är ett stopp för hur länge jordens förnybara resurser räcker och den infaller tidigare i år.

Sverige är en av de största bovarna i ekosystemet då vi konsumerar tillgångarna långt över vad vår jordklot producerar enligt organisationen Global Footprint Network.

Overshoot day är en uträkning som görs av organisationen Global Footprint Network för att se när överkonsumtionen inträffar varje år. Alltså att organisationen gör en budget för jordens förnybara resurser och ser hur länge den räcker varje år.

Överstigit konsumtion av skog och fisk

För att förtydliga konsumtionen så räknar organisationen ut hur mycket exempelvis fisk och skog vi kan ta på ett år för att det ska kunna växa och tillkomma nytt av den varan på samma år. Så i år har vi tagit så pass mycket fisk och skog fram till den 29 juli för att det ska kunna bli förnybart igen.

Foto: Shutterstock

Lever som om det fanns 4 jordklot

I hela världen förbrukar vi resurser som om det fanns 1,7 jordklot att ta ifrån. Men i Sverige är det desto mer – vi lever och förbrukar resurserna som om vi hade 4 jordklot att ta av, enligt Living Planet report 2018 av Världsnaturfonden.

”I Sverige har vi minskat våra inhemska utsläpp. Men vår konsumtion av exempelvis kött och flygresor i proportion till vår storlek ger ett stort fotavtryck. För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen krävs livsstilsförändringar. För att få till stora förändringar måste strukturerna som styr våra beslut i vardagen förändras”, skriver Lovisa Hagberg på Världsnaturfonden i ett pressmeddelande.

Förändringar i ekologiska systemet

Överkonsumtionen som inträffar resten av detta år leder till brist på vatten, klimatförändringar, avskogning, minskad biologisk mångfald och jorderosion, enligt Världsnaturfondens rapport.

Alla länders ekologiska fotavtryck av konsumtion ser olika ut i hela världen. De som gör störst fotavtryck är bland annat Qatar, USA, Kanada, Mongoliet och Danmark. Sverige ligger på 14:e plats av länder som gör störst fotavtryck.

Overshoot day tidigare för varje år

Overshoot day inträffar allt tidigare för varje år, nedan visar en kort sammanfattad tabell över de senaste tre åren och årtionden, gjord av WWF och Global Footprint Network:

2018: 1 augusti  
2017: 3 augusti
2016: 5 augusti
2000: 23 september
1990: 11 oktober

Vad tycker du om det här? Sprid gärna vidare för att dela din åsikt.