Nu har svenska folket sagt sitt: Inför totalt mobilförbud på alla skolor

Är det rätt att ta ifrån ungdomar deras mobiltelefoner och låsa in dem fram till att skoldagen är slut? Ja, iallafall enligt hundratals svenskar. Efter att Johannesskolan i Norrköping gick ut med att de skulle införa totaltförbud på mobiltelefoner fick ämnet stor uppmärksamhet i media. När opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov utförde en undersökning* på uppdrag av Newsner visade det sig att 70 procent önskade att alla skolor i landet gör samma sak. 

Allt fler skolor inför mobilförbud under lektionstid, men en skola i Norrköping valde att dra det längre genom att införa totalförbud under hela skoldagar. Detta visade sig vara ett initiativ som hyllades av svenska folket. I en undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Newsner var majoriteten av svenskarna överens om att de tycker att man bör införa ett liknande förbud på alla landets skolor.

Baserat på Johannesskolans initiativ tillfrågades 1006 män och kvinnor från 18 år och uppåt om de tycker att man bör införa ett liknande förbud på alla Sveriges skolor. Resultatet visade att 70 procent var eniga om att alla skolor bör införa liknande förbud. Av dessa var lika många kvinnor som män överens, och svaren visade inga geografiska samband.

Majoriteten av de som var för förslaget var 55 år och uppåt, men även en stor andel unga ställde sig positiva till totalförbud. Av de som var i yngsta åldersgruppen, 18-34 år, ville över hälften införa förbud. 

Endast 8 procent var helt emot mobilförbud och svarade ”Nej, jag tycker inte att det bör införas sådana förbud överhuvudtaget”. Resterade 22 procent som deltog i undersökningen uppgav att de tycker att det är upp till varje skola att besluta om detta. 

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 20-22 januari 2017 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre.