Nu ska tågens biljettkontrollanter få filma passagerarna

I huvudstaden har man sedan länge haft problem med folk som inte vill betala för sig på tunnelbanan. Dessa så kallade ”plankare” kan komma undan genom att bland annat uppge falska namn. Nu vill man få stopp på det genom att låta SL:s biljettkontrollanter bära kroppskamera, uppger SVT.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Syftet med kamerorna är att öka tryggheten för personalen samt att göra det lättare att identifiera de som ertappats med att resa utan biljett eller uppger någon annans personuppgiter.

Bara polisen får tillgång

Kamerorna fästs på kontrollantens bröst och startas manuellt om en situation uppstår. All information skickas krypterad till en server och tillgång till materialet lämnas ut enbart på begäran av polisen i eventuell brottsutredning.

Foto: Shutterstock

Testperiod på två månader

Till en början kommer 12 av SL:s biljettkontrollanter att få bära kamerorna under en inledande tvåmånadersperiod.

Kristoffer Tamsons (M), är trafiklandstingsråd och styrelseordförande i SL säger till SVT:

  Vi vill med detta ta ytterligare ett steg fram i trygghetsarbetet. Men vi vill också göra fler insatser. Det handlar om utökad kamerabevakning utanför stationsentréer, att testa live-uppkopplade kameror i bussarna liksom att stärka lagskyddet för dem som jobbar i kollektivtrafiken.

Vad tycker du? Är det bra att biljettkontrollanter får möjligheten att filma passagerare?