Ny rapport om gifterna i våra kläder och möbler. Kan ge cancer, fosterskador och allergi.

Hur mycket gifter som finns i våra kläder och möbler har tidigare inte varit särskilt uppmärksammat.
Men kemikalieinspektionens nya rapport ger en skrämmande bild.
En av tio kemikalier som undersöktes bedöms skada människan.
Fem procent av kemikalierna bedöms har mycket skadlig inverkan på miljön.

Vi använder allt mer kläder och andra textilier i Sverige. Vad man ofta inte tänker på är att då ökar också användandet av kemikalier.
Vid tillverkningen av textilier krävs stora mängder kemikalier. För att tillverka ett kilo material till t-shirts behövs cirka tre kilo kemikalier.
I Sverige konsumerar vi cirka 14 kilo textilier per år och person. En del av detta finns kvar i kläderna, till exempel färgämnen.
Ett stort problem menar kemikalieinspektionen.
– I studien såg vi att många färgämnen kan vara allergiframkallande, de flesta av dessa ämnen ingår dock inte när man testar orsakerna till allergi, säger Susan Strömbom på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.
I rapporten bekräftas också att ”De potentiella riskämnena inkluderar direkta azofärgämnen, syra azofärgämnen och doftämnen. De identifierade direkta azofärgämnena har ämnen som är associerade med en ökad risk för cancer och fosterskadande effekter, medan de identifierade syraazofärgämnena och doftämnena är associerade med en ökad risk för allergi.
– Endast ett fåtal ämnen är begränsade i textilier och vi tycker att reglerna behöver utvecklas. I många fall saknas det kunskap om vilka kemiska ämnen som finns i textilierna och informationsöverföringen i leverantörskedjorna behöver förbättras, säger Susan Strömbom.