Nya förslaget: Förbjud rökning på uteserveringar och busshållplatser.

Cigarettens vara eller icke-vara är en fråga som diskuterats i flera år. Men ju mer farorna med cigaretter uppdagats desto fler förbud har införts. 1994 förbjöds till exempel så kallade rökrutor på skolgårdarna i Sverige och 2005 infördes rökförbud på alla serveringsställen i landet. Idag lämnade Tobaksdirektivutredningen in sitt förslag på nya förbud till regeringen.

I utredningens slutbetänkande ”En översyn av tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk” som idag överlämnades till regeringen föreslås att ett rökförbud införs på uteserveringar, allmänna entréer, områden avsedda för kollektivresande (till exempel tågperronger och busshållplatser), inhägnade platser avsedda för idrottsutövning samt allmänna lekplatser, rapporterar SVT.

– Jag tycker att det är väldigt intressant, inte minst förslaget om fler rökfria miljöer, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S) som nu skickar utredningens förslag på remiss, till Aftonbladet.

Rökförbudet föreslås även gälla produkter som kan jämställas med tobak, exempelvis e-cigaretter, örtprodukter för rökning och andra varor som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Och inte bara rökarna har anledning att oroa sig. Ett annat förslag i utredningen innebär nämligen att tobaksvaror, däribland snus, inte ska få exponeras och synas för kunder i butiken. Vidare vill utredarna att det ska behövas ett speciellt tillstånd för tobaksförsäljning och att det ska vara kriminellt att sälja tobak utan tillstånd.

Däremot kommer inte något förbud mot smaksättning av snus att införas då utredarna anser att detta är för svårt att genomföra.

Den nya tobakslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Vill du ha fler artiklar som denna i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.