Nya förslaget: Avdrag på lönen – för de politiker som har dålig närvaro i riksdagen

Hög frånvaro i riksdagen ska kunna straffa sig för en riksdagsledamot. Enligt ett förslag från riksdagsstyrelsen ska en politiker som slarvar med närvaron kunna bli av med sitt arvode, enligt Sveriges Radio Ekot

– Den som aktivt väljer att strunta i riksdagsarbetet ska inte få arvode, och nu skapar vi regler för att åstadkomma det, säger talman Andreas Norlén till TT.

Riksdagsstyrelsen vill införa nya regler gällande närvaro och arvode för riksdagsledamöter.

Förslaget var på tapeten redan i höstas, då den parlamentariska kommittén som gjort en översyn av riksdagsarbetet lämnade över det till riksdagsstyrelsen. 

Indraget arvode för frånvaro i riksdagen

Hög frånvaro från riksdagsarbete har tidigare inte kunnat straffa sig ekonomiskt för riksdagsledamöter, men om det nya förslaget går igenom blir det ändring. 

Hög frånvaro innebär uteblivet arvode, enligt förslaget. 

Foto: TT

Så mycket ska man ha missat

Riksdagsledamöter som är frånvarande vid minst 60 procent av voteringarna under tre månader kommer först att få en tillsägelse av talmannen.

Om det inte sker en förändring under de påföljande tre månaderna kan arvodet dras tillbaka.

Vanligt i arbetslivet är att ogiltig frånvaro innebär avdrag på lönen. Är den upprepad under lång tid resulterar det ofta i tillsägelse eller samtal med högre chef.

Om den ogiltiga frånvaron upprepar sig utan förbättring efter tillsägelse kan det i vissa fall leda till att den anställde avskedas.

Foto: TT

”Struntar i sitt uppdrag”

De som arbetar i riksdagen kan inte sparkas av samma skäl som en anställd. Att vara riksdagsledamot är ett förtroendeuppdrag som ersätts i form av arvode.

Om det nya förslaget går igenom kan en ledamot bli av med arvodet vid upprepad ogiltig frånvaro. 

– Utgångspunkten är att partigrupperna kontrollerar närvaron i riksdagen och att en ledamot ska närvara vid varje votering. Ledamöterna har också generellt sätt god närvaro. Det här handlar om att fånga upp de få fall när en ledamot struntar i sitt uppdrag under en längre tid och då är vår uppfattning att det räcker med att specialgranska de som har en hög frånvaro från voteringar under en längre tidsperiod, säger Andreas Norlén.

De nya reglerna ska vara införda 1 januari 2022 om de går igenom.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required