Nytt fall av farliga smittan i Sverige – ytterligare ett litet barn sjukt

Ännu ett fall av misstänkt mässling har upptäckts i Stockholm.

Ett barn kom in till Södersjukhuset med symptom på den farliga smittan.

Nu utreder sjukhuset fallet och kommer att kontakta alla patienter samt personal som varit på barnakuten under tiden.

Alla föräldrar som inte har vaccinerats sina barn mot mässling uppmanas vaccinera sig omgående. 

Ett barn med misstänkt mässlinginfektion inkom till Sachsska barnakuten ett par timmar på fredagen 10 mars och lördagen 11 mars.

– Barnet hade 6 dagar tidigare vaccinerats mot mässling, så vi vet ej om det hade en reaktion på vaccinet eller inte. Vi får besked om detta imorgon tisdag 14 mars, säger Eva Berggren Broström, verksamhetschef för Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Sjukhuset arbetar nu med att få kontakt med personer som kan ha blivit smittade.

– Vi kontaktar nu alla de patienter och personal som vistats på barnakuten under denna period. Barn och vuxna som saknar fullgott vaccinationsskydd erbjuds komma in till Sachsska och vaccinera för kompletterande skydd, säger Eva Berggren Broström.

Sedan januari 2017 har 7 fall av mässling diagnostiserats i Stockholm. Sjukvården bedömer att det finns risk för fler fall, och uppmanar alla föräldrar att vara extra uppmärksamma, då mässling är mycket smittsamt.

När misstänka mässling?

Misstänk mässling vid feber, hosta/snuva, ögonbesvär och utslag, som oftast kommer några dagar efter luftvägssymtomen.

Vad göra vid misstänkt mässling?

Vid symtom på misstänkt mässling bör patient/vårdnadshavare kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 alternativt barn- eller infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset, 08-517 700 00/08-585 800 00.

Fakta om mässling: 

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation. Sjukdomen är en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer. I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000-5 000 insjuknade. Det senaste dödsfallet i mässling i Sverige var 2013 då en immunsupprimerad vuxen person avled till följd av encefalit orsakad av mässlingvirus. 

Av de tre sjukdomarna är mässling mest smittsam. Man har beräknat att varje mässlingssjuk i genomsnitt smittar 15-18 andra, förutsatt att alla som den sjuke träffar på är mottagliga, det vill säga inte har haft sjukdomen förut eller är vaccinerade. 

Det är oerhört viktigt att vi DELAR den här informationen, så inte att fler barn och vuxna blir sjuka. 

Vill du ha fler artiklar som denna i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.